Åsa Höij

Åsa Höij är född år 1971 och har diagnosen schizoaffektivt syndrom eller som hon säger själv: "Jag har både schizofreni och bipolär sjukdom 2, men sista 15 åren mest åt Schizofrenihållet."

Hon är uppvuxen med en psykisk sjuk mamma och blev i tonåren bipolär utan sjukdomsinsikt.

Sedan följde hektiska år med två högskolexamen och en mycket framgångsrik karriär som internationell projektledare som fick ett abrupt slut år 1999 då Åsa råkade ut för ett  trauma. Åsa fick först diagnosen PTSD och svår social fobi men gick även in i en psykos som höll i sig i närmare 10 år.

Hon berättar väldigt öppet, naket och levande sin historia om resan genom vanföreställningar, paranoior, rösthörande, tvångsvård, slutenvård och den öppna psykosvården med boendestöd och färdtjänst mm. Men också om olika myndighetskontakter genom åren. Men hennes berättelse handlar mycket om att förmedla hopp: Kan jag kan ni! Åsa är idag egen företagare.

En vanlig fråga är "Hur sjutton kan man ha varit så sjuk och stå här idag". En sak som Åsa verkligen vill förmedla är möjligheten till återhämtning och de ofta krokiga vägarna dit.

Främsta målgrupper är olika vårdpersonal inom sluten och öppenvården och myndigheter såsom arbetsförmedling, försäkringskassa och polisen. Men andra som brukar ha stor behållning av föreläsningarna och kurser är anhöriga, närstående och själverfarna.

BOKA Åsa >>