Remissvar

Här hittar ni alla våra olika remissvar och material.

Remissmissiv 220412

(ladda ned båda PDF nedanför)

1. Remissmissiv 220412 (PDF)

2. Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning (PDF)

 

Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss:

Ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Remiss och missiv bifogas detta mejl.

 

Vi kommer att avge yttrande på denna remiss till Finansdepartementet senast den 5 augusti 2022.

Vi tar därför tacksamt emot synpunkter från medlemsförbund och länssamarbeten senast den 2 juni 2022.

Skicka synpunkter till: Annica Nilsson

 

Funktionsrätt Sveriges hantering

Den här remissen skriver vi remissvar på men arbetet sker i en mindre process. Vi är beroende av att få in synpunkter från medlemsförbunden.

Liksom med alla våra remisser har varje förbund möjlighet att skriva egna förbundsspecifika yttranden.

 

Sammanfattning av remissen:

Inför budgetpropositionen för 2023 är det angeläget att skatteförslag kan förberedas genom remittering. Om förslaget kommer att presenteras i budgetpropositionen för 2023, och med vilken utformning, blir beroende bl.a. av ekonomiskt utrymme i de offentliga finanserna och utvecklingen av det ekonomiska läget. I promemorian lämnas förslag på ytterligare skattesänkningar för personer med inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet med förslaget är att ta bort den skillnad i beskattning av sådan ersättning och av arbetsinkomster som fortfarande finns i vissa inkomst-intervall. Enligt förslaget bör skatten sänkas genom att den befintliga skattereduktionen förstärks för personer som har ett underlag som överstiger ca 44 000 kronor per år. Personer med sådan inkomst beräknas få en skattesänkning på i genomsnitt 1 130 kronor per år.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:93

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Från delar till helhet - En reform för samordnade, behovsanpassade och personcentrerade insatser till personer med samsjuklighet (SOU 2021:93)

Läs vårt remissvar här

Hälsningar

Lotta Löwenström


SOU 2021:96

Till Funktionsrätt Sveriges förbundsordförande, kanslichefer, infoadresser, styrelsen, kansliet, länssamarbetsorganisationer och utskick remisser övriga mottagare

För kännedom har vi avgivit yttrande på följande remiss:

Säkerhet och tillgänglighet vid val SOU 2021:96

Läs vårt remissvar här

Glad påsk!


Senast uppdaterad 11 maj 2022