Styvsystrar

Styvsystrar - synen på kvinnor med funktionsnedsättning förr och nu

Det är titeln på Margareta Perssons nya bok. Den handlar om att kvinnor och män med funktions-nedsättning behandlas olika. Både förr och nu. Och att kvinnor med funktionsnedsättning fortfarande har det sämre än män med samma funktionsnedsättning. I boken beskriver olika kvinnor hur livet kan se ut idag.

Genusordningen i kombination med funktionsmaktsordningen - den som innebär att den som har en avvikande funktionalitet systematiskt utestängs på olika sätt - skapar ett dubbelt förtryck. Boken visar främst hur kvinnor som är döva och använder teckenspråk, som har nedsatt rörelseförmåga, synnedsättning, intellektuell funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa betraktats och betraktas. Men förtrycket finns oavsett funktionsnedsättning.

Synen på sexualitet varierar, kvinnor med intellektuell funktionsnedsättning betraktades tidigare som farliga för män och låstes därför in på institutioner och steriliserades. Kvinnor med nedsatt rörelseförmåga har betraktats som asexuella. Döva kvinnor har utsatts för övergrepp som de aldrig kunnat berätta om. Kvinnor med funktionsnedsättning utsätts idag för mer våld än andra kvinnor. Och våldet kan förutom fysiskt våld handla om att utnyttja funktionsnedsättningen för att förnedra.

Margareta har gått igenom kvinnorörelsens tidningar sedan början av 1900-talet fram till nu. Sammanlagt har hon läst 11 tidskrifter som funnits i olika perioder eller under hela tiden, som Hertha och Morgonbris. Ibland har kvinnor med funktionsnedsättningar varit kamrater, ibland totalt nedvärderade och ibland osynliggjorda. Helt enkelt behandlats som styvsystrar.

Ellen Key trodde att i framtiden kommer människor att ”med samma avsky betrakta defekta människors giftermål, som man nu betraktar giftermål mellan syskon.” Både hon och den unga Elise Ottesen-Jensen ville avliva personer med svåra funktionsnedsättningar. Elin Wägner ville att ”de produktiva, de givande medlemmarna av samhället” inte skulle behöva släpa på ”så många passiva, endast tyngande.” Den radikala kvinnorörelsen gick i spetsen för att få bort ”mindervärdiga människor” från samhället, vilket visas i boken.

Liknande synsätt finns kvar, fast de kläs i andra ord. Är fosterdiagnostiken som den används nu ett arv från den tiden? Flera av kvinnorna i boken beskriver dessutom hur de av vården idag uppmanats att göra abort, vilket de vägrat. Andra berättar om hur deras män betraktas som ”fina” bara därför att de är tillsammans med en kvinna med funktionsnedsättning.

Margareta har tidigare skrivit om synen på funktionshinder i boken ”Gamla synsätt spökar än”. Hon har en lång erfarenhet från funktionshinderrörelsen, bland annat som ordförande för HSO, idag Funktionsrätt Sverige, under 1990-talet. Hon har också erfarenhet av politiska uppdrag som riksdagsledamot 1983 - 1991.

Boken kan beställas från bokhandeln/nätbokhandlarna eller jamstallt.se/butik. Den finns också som e-bok, som talbok och på punktskrift. Om du vill få kontakt med Margareta finns hon på margareta@folkhalsokonsult.se eller 070-3951318.

Vi i FQ, Forum Kvinnor och Funktionshinder - vill varmt rekommendera boken!

Varma hälsningar

Maria Johansson
ordförande i FQ, maria@kvinnor-funktionshinder.se