Vad gör Schizofreniförbundet?

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2600 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion. Vårt fullständiga namn är intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet.


Ge en gåva

Din gåva är mycket viktig för vår målgrupp
Covid 19

Covid-19

Covid-19 är idag ett stort samhällsproblem. För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då de kontinuerligt uppdateras länkar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida där du hittar den senaste informationen.
Till Folkhälsomyndigheten
Annons Kongressen Valberedning

Anmälan till Schizofreniförbundets kongress 2021

Anmäl dig nu till Schizofreniförbundets kongress lördagen den 9 okt till söndagen 10 okt 2021. Kongressen pågår från lördag klockan 13.00 till söndag klockan 16.00 Valberedningen behöver dina förslag till medlemmar i styrelsen senast 5 juli. Förslagen skickas till valberedning@schizofreniforbundet.se eller till "Valberedningen" Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G 112 21 Stockholm Varmt välkomna!
Anmäl dig här!
Omhändertagande händer

Stödlinje Tel: 08-580 000 34

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? På Schizofreniförbundets stödlinje kan du få vägledning och stöd. Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom människovårdande yrken, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet. Öppen alla vardagar: 08:00-21:00
Ögon. Beskuren V2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.
Ge en minnesgåva Ge en gåva
Liggande Med Ram 2

Vill du vara med?

Vill du bidraga i detta viktiga nätverk, eller vill du få information om NNNPs utbildningsdagar eller workshops. Anmäl ditt intresse via länken nedan.
Till formuläret
NKA Med Ram
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Vi är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på NKAs enkät. Genom att göra det hjälper du NKA i arbetet med att belysa anhörigas situation.
Till sidan men enkäten
Frågetecken

Har du en fråga?

Att leva med schizofreni eller att vara anhörig kan skapa många frågor. Vad betyder detta beslut? Kan jag överklaga det? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Till vem kan jag vända mig? Vad har jag för rättigheter? Som medlem i Schizofreniförbundet har du möjlighet att få kortare konsultationer av en psykolog eller en jurist.
Fråga psykologen/juristen
Att Insjukna I Psykos Forlopp Behandling Aterhamtning

Svar på en orättvis betraktelse

I Empati nr 3 2020 skrev Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin en betraktelse över boken "Att insjukna i psykos". Nu har författarna Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin svarat på denna betraktelse. Svaret kommer ni även kunna läsa i Empati nr 1 2021.
Läs svaret
Ylva Wächter, Sten Friberg, Åsa Konradsson Geuken
8 juni 2021

Meningsfullt liv med schizofreni

" Schizofreni är fortfarande en tung diagnos och det är viktigt att visa att det går att skapa sig ett meningsfullt liv trots allt. Schizofreni är en svår sjukdom som drabbar unga människor. Den är livslång och fö

Åsa
1 juni 2021

Schizofreni – Livet med en psykossjukdom

Schizofreni – Livet med en psykossjukdom ""Idag möter vi Åsa Konradsson-Geuken och pratar med henne om den senaste boken hon gett ut. Hon är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet och forskar kring den psykis

Funktionsrätt
25 maj 2021

Pressmeddelande Funktionsrätt Sverige

Tillsammans för en jämlik hälsa Funktionsrätt Sveriges kongressuttalande den 20 maj 2021: Vi blir fler och fler! Så sent som 2017 var vi 38, nu är vi 49 medlemsförbund. Tillsammans står vi starka och enade och sikta

Bild Glob I Händer
19 maj 2021

Globen byter namn till Avicii-arena

"Idag byter Globen namn till Avicii arena Globen, ett av Stockholms mest kända landmärken, heter officiellt inte längre Ericsson Globe, som tidigare. Från och med 19 maj heter den sfäriska byggnaden Avicii arena ef

Kansli höst

Kansliet

Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor angående förbundets verksamhet och våra projekt.  Vi förmedlar även kontakten till förbundets stödfunktioner "fråga psykologen" och "fråga juristen". Tel: 08-545 559

Moln

Stödverksamheten Källan

När en förälder har psykisk ohälsa påverkas hela familjen. I Källans grupper kan du prata om dina erfarenheter med legitimerade psykologer och andra som är i samma situation. Samtalen sker under tystnadsplikt och de

Empati Header

Schizofreniförbundets tidning Empati innehåller viktiga artiklar kring frågor som rör såväl de som drabbats av schizofreni som deras anhöriga. Tidningen utkommer fyra gånger om året. Tidningen skickas till samtliga

Ögon 1

Styrelsen

Schizofreniförbundets styrelse besitter en unik kompetens kring schizofreni. Kompetensen kommer ur lång erfarenhet som forskare, egenerfarna, anhöriga eller från den psykiatriska vården. Enligt Schizofreniförbundets

Ögon Beskuren

Våra föreläsare

Ett av Schizofreniförbundets huvudverksamheter är att sprida kunskap om schizofreni och liknande allvarliga psykossjukdomar. Nedan presenterar sig tre av våra föreläsare.

Ögon 1

Erfarenhetsgruppen

"Inget om oss, utan oss"   Erfarenhetsgruppen är en helt oundgänglig del av Schizofreniförbundets verksamhet. Erfarenhetsruppen består av tio personer med egen erfarenhet av att leva med schizofreni eller annan allv

Valberedningen

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedningen@schizofreniforbundet.se eller skicka dem

Ögon Beskuren

Dokumentarkiv

Här under hittar du Schizofreniförbundets Styrdokument Redovisningar Påverkansarbete

Prospectlogo 1Col

Prospect

- Se framåt   Den genomgående filosofin bakom Prospects övningsprogram är att bryta en ond cirkel av social isolering, begränsning och diskriminering och därmed göra det möjligt för deltagarna att hitta sin egen väg

NNNP med vit stor ram

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP) består idag av ca 100 personer i Sverige med intresse och engagemang för patientgruppen. Nätverket arbetar för att alla personer som har psykossjukdom skall uppmärksa