Ge en gåva

Din gåva är mycket viktig för vår målgrupp
Covid 19

Covid-19

Covid-19 är idag ett stort samhällsproblem. För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då de kontinuerligt uppdateras länkar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida där du hittar den senaste informationen.
Till Folkhälsomyndigheten
Annons Kongressen Valberedning

Anmälan till Schizofreniförbundets kongress 2021

Anmäl dig nu till Schizofreniförbundets kongress lördagen den 9 okt till söndagen 10 okt 2021. Kongressen pågår från lördag klockan 13.00 till söndag klockan 16.00 på Hotel Sunlight i Nyköping. Valberedningen behöver dina förslag till medlemmar i styrelsen senast 5 juli. Förslagen skickas till valberedning@schizofreniforbundet.se eller till "Valberedningen" Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G 112 21 Stockholm Varmt välkomna!
Anmäl dig här!
Hands 1528222

Stödlinje Tel: 08-580 000 34

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? På Schizofreniförbundets stödlinje kan du få vägledning och stöd. Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom människovårdande yrken, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet. Öppen alla vardagar: 08:00-21:00
Ögon. Beskuren V2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.
Ge en minnesgåva Ge en gåva
NNNP med vit stor ram

Vill du vara med?

Vill du bidraga i detta viktiga nätverk, eller vill du få information om NNNPs utbildningsdagar eller workshops. Anmäl ditt intresse via länken nedan.
Till formuläret
NKA Med Ram
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Vi är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på NKAs enkät. Genom att göra det hjälper du NKA i arbetet med att belysa anhörigas situation.
Till sidan men enkäten
Frågetecken

Har du en fråga?

Att leva med schizofreni eller att vara anhörig kan skapa många frågor. Vad betyder detta beslut? Kan jag överklaga det? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Till vem kan jag vända mig? Vad har jag för rättigheter? Som medlem i Schizofreniförbundet har du möjlighet att få kortare konsultationer av en psykolog eller en jurist.
Fråga psykologen/juristen
Att Insjukna I Psykos Forlopp Behandling Aterhamtning

Svar på en orättvis betraktelse

I Empati nr 3 2020 skrev Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin en betraktelse över boken "Att insjukna i psykos". Nu har författarna Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin svarat på denna betraktelse. Svaret kommer ni även kunna läsa i Empati nr 1 2021.
Läs svaret
Kansli höst
23 februari 2021

Tillfälligt ändrade telefontider på kansliet

Tillfälliga telefontider på kansliet.  Måndag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Tisdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Onsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Torsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Fredag 12:00-16:00

Nationella Hjälplinjen
17 februari 2021

Rädda den nationella hjälplinjen

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt - oc

NSPH
15 februari 2021

Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjandeoch rehabiliterande effekt. Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör attmänniskor kommer in i ett socialt sammanhan

Forskarbilder
11 februari 2021

En bok för nyfikna barn

Sveriges unga akademi släppte i måndags boken ”Forskardrömmar”. Forskardrömmar gläntar på dörren till universitetet och berättar om barn som sedan blev forskare till yrket.