Ing Marie Optimerad

Minnesord över Ing-Marie Wieselgren

Vår kanske främsta ljusbärare, vår förkämpe inom dagens psykiatri, Ing-Marie Wieselgren har ofattbart, hastigt och grymt ryckts ifrån oss. Ing-Marie med sitt varma leende, sin fantastiska empatiska förmåga, sin klokskap och sin aldrig sinande kämparglöd har betytt så oerhört mycket för just oss i Schizofreniförbundet. Ingen har som hon slagits för de allra svårast psykiskt sjuka, alla de människor som drabbas av allvarlig psykossjukdom. Jag vet idag inte vem som ska kunna fylla hennes plats. Hon lämnar ett stort tomrum efter sig, men vi som blev kvar lovar att fortsätta hennes kamp.

Margaretha Herthelius
förbundsordförande

Vad gör Schizofreniförbundet?

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2600 medlemmar. Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion. Vårt fullständiga namn är intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet.


Ge en gåva

Din gåva är mycket viktig för vår målgrupp
Covid 19

Covid-19

Covid-19 är idag ett stort samhällsproblem. För att minska smittspridningen är det viktigt att vi alla följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Då de kontinuerligt uppdateras länkar vi till Folkhälsomyndighetens hemsida där du hittar den senaste informationen.
Till Folkhälsomyndigheten
Omhändertagande händer

Stödlinje Tel: 08-580 000 34

Att själv drabbas av schizofreni eller att vara närstående till någon som drabbats är ofta en kris som väcker många frågor. Vart ska jag vända mig för att få stöd? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Vad kan jag ställa för krav på vården? På Schizofreniförbundets stödlinje kan du få vägledning och stöd. Vi som svarar har lång erfarenhet av arbete inom människovårdande yrken, du kan vara helt anonym och du behöver inte vara medlem i Schizofreniförbundet. Öppen alla vardagar: 08:00-21:00
Ögon. Beskuren V2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.
Ge en minnesgåva Ge en gåva
Liggande Med Ram 2

Vill du vara med?

Vill du bidraga i detta viktiga nätverk, eller vill du få information om NNNPs utbildningsdagar eller workshops. Anmäl ditt intresse via länken nedan.
Till formuläret
NKA Med Ram
Nationellt kompetenscentrum anhöriga - Nka gör en kartläggning av hur covid-19-pandemin har påverkat anhöriga. Vi är tacksamma om den som ger vård, hjälp eller stöd till en närstående kan svara på NKAs enkät. Genom att göra det hjälper du NKA i arbetet med att belysa anhörigas situation.
Till sidan men enkäten
Frågetecken

Har du en fråga?

Att leva med schizofreni eller att vara anhörig kan skapa många frågor. Vad betyder detta beslut? Kan jag överklaga det? Hur ska jag bemöta min sjuka anhöriga? Till vem kan jag vända mig? Vad har jag för rättigheter? Som medlem i Schizofreniförbundet har du möjlighet att få kortare konsultationer av en psykolog eller en jurist.
Fråga psykologen/juristen
Att Insjukna I Psykos Forlopp Behandling Aterhamtning

Svar på en orättvis betraktelse

I Empati nr 3 2020 skrev Schizofreniförbundets 1e Vice Ordförande Lennart Lundin en betraktelse över boken "Att insjukna i psykos". Nu har författarna Johan Cullberg, Maria Skott och Pontus Strålin svarat på denna betraktelse. Svaret kommer ni även kunna läsa i Empati nr 1 2021.
Läs svaret