Att utvecklas i grupp

Att_utvecklas_i_grupp

Barn till föräldrar med psykisk sjukdom löper en förhöjd risk (15%) att själva drabbas av relaterade svårigheter. Denna risk minskar om barnen och föräldrarna har möjlighet att tala om och bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra i en liknande situation: att få veta att man inte är ensam och att det finns hjälp.

Boken tillägnasvåra yngsta anhöriga, barn som växer upp med en förälder som lider av psykisk sjukdom.

Författaren beskriver Källans metod för hur man arbetar med barn i familjer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Metoden är evidensprovad och integrerar olika teorier och arbetssätt. Den omfattar 10 gruppträffar.

Boken är lättillgänglig och rikt illustrerad, den kan vara intressant för alla som arbetar med barn- och familjerelaterade problem.

Boken är utgiven med stöd av Projektet Centrum för gruppstöd inom Stockholms stad.

Pris 250 kronor

Beställ boken hos office@schizofrenforbundet.se

Författare: Teresa Palm Berglund

Förlag: Schizofreniförbundet

Omslagsbild/illustrationer: Sara Gimbergsson

Grafisk form: Maria Oijens

Inbunden, 94 sidor

ISBN: 978-91-633-5844-9

Format: 245x210 mm

Utkom: December 2009