Shop

Här kan du köpa böcker och filmer som handlar om hur det är att leva med schizofreni och liknande psykoser. Du kan beställa genom att mejla oss. Genom att trycka på "skicka epost" så kommer du direkt till vår kanslimail. Glöm inte ange titel på bok/film, antal böcker/filmer, ditt namn och adress.

Böcker

”När hjärnan blir sjuk” av Klas Kullander och Åsa Konradsson Geuken

160 kr

Barnbok med syftet att öka barns förståelse och medvetenhet kring hjärnans sjukdomar, samtidigt som vi strävar efter att bryta tabun och främja en öppen dialog om mental och neurologisk hälsa. Vi tror att en barnbok är ett kraftfullt verktyg för att introducera dessa komplexa ämnen på ett sätt som är lättförståeligt och greppbart för unga läsare. Genom att använda färgglada bilder vill vi underlätta kommunikationen mellan barn, föräldrar, lärare och vårdnadshavare om vad som kan hända med hjärnan och hur det kan påverka vår hälsa, våra relationer och våra beteenden. Vi tror att genom att inkludera information om psykiska sjukdomar kan vi bidra till att forma positiva attityder kring mental hälsa redan från en tidig ålder. Genom denna barnbok om hjärnans sjukdomar hoppas vi kunna påverka nästa generation, skapa en mer inkluderande samhällsinställning och främja en stödjande miljö för dem som lever med dessa utmaningar.

Ålder: från 6 år

 

 

Schizofreni- Livet med en psykossjukdom

319 kronor

Ingen väljer sin sjukdom och ingen är sin sjukdom. Att få diagnosen schizofreni väcker många tankar och känslor. Vad händer efter att någon fått denna diagnos? Hur ska det gå att skapa sig ett liv? Vad kan anhöriga och närstående göra? Den här boken är tänkt att vara ett stöd i processen att få tillvaron att fungera när livet totalt förändras. Boken är fylld med fakta om sjukdomen såsom orsaker, medicinering, behandling, hur ser vården ut, sysselsättning och arbete, forskning om sjukdomen, varvat med historier ur verkliga livet - hur det är att leva med eller nära någon med schizofreni? -Vad är psykos? -Vad är schizofreni? -Diagnostisering -Finns det olika former av schizofreni? -Varför just jag – orsaker till schizofreni -Vad händer i hjärnan? -Medicinering -Var finns det hjälp att få? -Liv och återhämtning -Att leva nära någon med schizofreni -Stigmatisering -Sjukdomsinsikt -Anosognosi – att inte förstå att man är sjuk -Droger och våld -På forskningsfronten något nytt? FÖRFATTARE: Sten Friberg, specialist i psykiatri, Åsa Konradsson-Geuken, docent i farmakologi och Ylva Wächter, specialist i psykiatri. Illustratör: Mats Konradsson Förlag: Gothia Kompetens AB Utkom: 2021

Psykiska funktionshinder

302 kronor

Psykiska funktionsnedsättningar kan uppstå som en följd av allvarlig psykisk sjukdom och finns vid olika neuropsykologiska tillstånd. Psykiska funktionshinder ger kunskaper och praktisk handledning i hur man kan bistå, bemöta och stödja individen i det dagliga livet. I boken beskrivs flera innovativa sätt att i vardagen träna och kompensera vid funktionsnedsättningar. Aktuell forskning och lästips presenteras, och boken kan användas som handbok i hur man stödjer människor med psykiska funktionshinder i deras återhämtning. Psykiska funktionshinder vänder sig till alla som i sin dagliga verksamhet har till uppgift att ge stöd, service och vård till människor med psykiska funktionshinder, både inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Även studerande på olika nivåer, närstående och beslutsfattare kan ha nytta av boken. Författare: Lennart Lundin Förlag: Studentlitteratur Utkom: 2011

Så är det att leva med schizofreni

95 kronor

"Ni har er verklighet och jag lever i en värld som inte existerar. Men jag behöver min värld. Den är verklig, och framförallt viktig för mig. I min värld lever jag. I er värld håller jag mig levande." Citat ur Ida Lindgrens novell "Den andra verkligheten". Novellsamling med tretton berättelser av personer med erfarenhet av schizofreni och liknande psykoser. Utgiven av Schizofreniförbundet i samarbete med AstraZeneca Omslagsbild: Mats Konradsson. Utkom: 2006

De galna systrarna

145 kronor

I den här boken berättar fyra kvinnor mycket öppet och med stor inlevelse om sina upplevelser kring att ha ett syskon som drabbats av en psykossjukdom. Kvinnorna talar om svåra känslor som ilska, skuld och utsatthet, men som en röd tråd genom berättelserna löper samtidigt deras stora empati och kärlek till sina syskon. Boken är i första hand tänkt för syskon och andra anhöriga, men är intressant för alla dem som kommer i kontakt med personer som har psykisk sjukdom. Författare: Ann Wikström Illustratör: Jonas Odell Utgiven av Schizofreniförbundet. Omslag och grafisk form: Erika Larsson Omslagsbild: Morguefile Utkom: 2011

Flickan Mamman och Demonerna

100 kronor

Flickan som kallas Ti ser ut som en helt vanlig flicka, men hennes mamma är inte som andra mammor. Mamman är en sakletare som måste hämta hem och sortera allt hon hittar, det har herr Polter och herr Geist bestmt. I takt med att skräphögarna växer i lägenheten växer ären Tis längtan efter att få vara den där vanliga flickan. Som tur är finns det någon som ser att Ti bär på denna tunga hemlighet, som inget barn ska behöva bära på. Författare: Suzanne Osten Illustratör: Anna Höglund Förlag: Brombergs Grafisk form: Jenny Kellerman Pillay. Utkom: 2016

En lång väg hem

199 kronor

Ibland måste man gå vilse för att hitta hem. När tolvårige Marcus och hans familj flyttar till grannstaden är det början på ett liv av rotlöshet. Det är i den nya klassen som han börjar gömma sitt riktiga jag bakom en mask, för första gången i sitt liv känner han att han inte passar in. Hans bästa vänner blir alkoholen och drogerna. Med dem blir han kung. Men till slut spelar Marcus så många roller att han själv inte längre vet vem han är. Något börjar hända med Marcus tankar, i sin värld är han maktlös men måste bära hela världens tunga öde på sina axlar. Han måste avvärja katastrofer och förföljs av både MC-gäng och utomjordingar. Varje litet vardagsval kan bli avgörande för mänsklighetens framtid. I bakgrunden finns familjen, som ser Marcus irrvägar, men inte kan göra något annat än att vänta på att han ska komma tillbaka till dem. En lång väg hem är Marcus Sandborgs berättelse. Om missbruk och schizofreni, men framförallt om modet som fick honom att välja om och hitta vägen tillbaka till livet. Författare: Marcus Sandborg Förlag: Addera Förlag Grafisk form: RPForm, Richard Persson. Utkom: 2010

I morgon var jag alltid ett lejon

240 kronor

I morgon var jag alltid ett lejon Arnhild Lauveng var inlagd på psykiatriska avdelningar i tio år med diagnosen schizofreni. Hon var psykotisk och självdestruktiv. Hon krossade glas och skar sig. Boken tar oss med in i en värld av röster, hallucinationer; av råttor som springer i flock efter henne, och vargar som gläfser, med gula ögon och dreglande käftar. Hon visar hur vanföreställningar och symptom har sin logik och mening. ". . . även om jag just nu befinner mig i en fårfålla, så kommer jag om ett tag springa över savannerna igen, för att jag bär lejonets möjligheter inom mig.” Arnhild Lauveng övervann schizofrenin och utbildade sig till psykolog vid Oslo universitet, hon arbetar idag som psykolog. Författare: Arnhild Lauveng Förlag: Sivart förlag Omslagsbild: Inger Sandved Anfinsen Översättning: Hanna Svenonius Originalets titel: I morgen var jeg alltid en løve Inbunden, 160 sidor

Onyttig som en ros

240 kronor

"Har sjuka människor mindre värde? Vem ska definiera vad som är bättring, och ska tidigare sjuka alltid vara dubbelt så friska för att få räknas som friska?" Arnhild Lauveng skriver med utgångspunkt i egna erfarenheter, både från tiden som patient och med psykologens perspektiv. Hon var inlagd på psykiatriska avdelningar i tio år med diagnosen schizofreni. Författare: Arnhild Lauveng Förlag: Sivard Förlag Omslagsbild: Inger Sandved Anfinsen Översättning: Marita Hovmark Originalets titel: Unyttig som en rose. Utkom: 2010

Att utvecklas i grupp

250 kronor

Barn till föräldrar med psykisk sjukdom löper en förhöjd risk (15%) att själva drabbas av relaterade svårigheter. Denna risk minskar om barnen och föräldrarna har möjlighet att tala om och bearbeta sina erfarenheter tillsammans med andra i en liknande situation, att få veta att man inte är ensam och att det finns hjälp.Boken tillägnas våra yngsta anhöriga, de barn som växer upp med en förälder som lider av psykisk sjukdom. Författaren beskriver Källans metod för hur man arbetar med barn i familjer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Metoden är evidensbaserad och integrerar olika teorier och arbetssätt. Den omfattar 10 gruppträffar. Boken är lättillgänglig och rikt illustrerad, den kan vara intressant för alla som arbetar med barn- och familjerelaterade problem. Boken är utgiven av Schizofreniförbundet med stöd av Projektet Centrum för gruppstöd inom Stockholms stad. Författare: Teresa Palm Berglund. Omslagsbild/illustrationer: Sara Gimbergsson

Filmer

Min galna värld – om depressioner

Filmen om att leva med depressioner handlar om Isabelle, 18 år. Isabelle har drabbats av flera svåra depressioner under sina tonår, och under den senaste depressionen gjorde hon ett självmordsförsök. Vi får lyssna  på Isabelles egna ord kring detta och bästa väninnan, föräldrar och professionella. Filmen är 25 minuter lång.

Pris 145 kronor

Beställ filmen hos office@schizofrenforbundet.se

Min galna värld - Om att leva med en psykiskt sjuk

Filmen om att leva med en psykiskt sjuk förälder handlar om Rehanna, 29 år, som har vuxit upp med en mamma som har diagnosen cykloid psykos. Rehanna var nio år och familjen var på väg ut på picknick när mamman blev akut sjuk och hämtad i ambulans. Rehanna berättar  om svårigheter och upplevelser under barndomen och tonåren. Filmen är 25 minuter lång.

Pris 145 kronor

Beställ filmen hos office@schizofrenforbundet.se

Min galna värld - Om psykoser

Filmen om att leva med psykos handlar om Mats, 42 år som sedan elva år har diagnosen schizofreni. Mats berättar om hur han hör röster, hur svårt det är att sova men också hur viktigt det är att fortsätta sitt konstnärliga skapande. Filmen är 25 minuter lång.

Pris 145 kronor

Beställ filmen hos office@schizofrenforbundet.se