Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP) består idag av ca 100 personer i Sverige med intresse och engagemang för patientgruppen. Nätverket arbetar för att alla personer som har psykossjukdom skall uppmärksammas och erbjudas evidensbaserad och specialiserad vård, en investering på många plan för prognosen. Vidare vill nätverket minska stigma kring psykostillstånd, sprida kunskap och synliggöra gruppens vårdbehov.

 

 

Länk till artikeln i Dagens Medicin

Från NNNPs kunskapsdagar

 

 

 

Utbildningsdag för dig som arbetar inom psykosvården i Sverige

INBJUDAN Studiedag: Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP)

Datum: Torsdag 27 maj 2021

Tid: 13.00-16.00 med efterföljande middag.

Plats: Clarion Sign Hotel, Stockholm alt. via länk

Deltagande: Möjlighet finns att delta på plats för ett begränsat antal deltagare i enlighet med gällande covid-riktlinjer.

Digitalt deltagande: Teams-länk kommer skickas ut i anslutning till mötet

Program:

12.00–13.00        Lunch (endast för deltagare på plats på hotellet)

13.00-13.10         Välkommen samt introduktion av NNNP Åsa Konradsson Geuken, docent, Uppsala Universitet

13.10-14.30         ”Suicidprevention vid nydebuterad psykos” Ullakarin Nyberg, Överläkare, med dr. Norra Stockholms Psykiatri

14.30-14.45          Fikarast

14.45-15.30          ”Implementering av vårdförloppet på TIPS i Jönköping – hur har det gått och hur jobbar vi vidare”

                             Ivan Norbert, Överläkare samt övriga i TIPS-teamet Nik Bungum peer-support

15.30-16.00          NNNP idag och imorgon

16.30                    Lättare middag (endast för deltagare på plats på hotellet)

Anmälan görs senast 24 maj till: Katarina.bergstrom@otsuka.se

OBS! Antalet platser är begränsat så att ”rekommenderat” avstånd ska kunna efterlevas. Kom ihåg att ange om du vill delta fysiskt eller via datorn samt att anmäla dig till både föreläsning och middag, samt ev allergier/specialkost.

Varmt välkomna! /NNNP arbetsgrupp Läs mer om nätverket på https://schizofreniforbundet.se/verksamhet/nnnp/

Otsuka/Lundbeck står för föreläsare, lokal och förtäring.


Senast uppdaterad 14 maj 2021


Liggande Med Ram 2

Vill du vara med?

Vill du bidraga i detta viktiga nätverk, eller vill du få information om NNNPs utbildningsdagar eller workshops. Anmäl ditt intresse via länken nedan.
Till formuläret