Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP) består idag av ca 100 personer i Sverige med intresse och engagemang för patientgruppen. Nätverket arbetar för att alla personer som har psykossjukdom skall uppmärksammas och erbjudas evidensbaserad och specialiserad vård, en investering på många plan för prognosen. Vidare vill nätverket minska stigma kring psykostillstånd, sprida kunskap och synliggöra gruppens vårdbehov.


Senast uppdaterad 04 december 2021


Liggande Med Ram 2

Vill du vara med?

Vill du bidraga i detta viktiga nätverk, eller vill du få information om NNNPs utbildningsdagar eller workshops. Anmäl ditt intresse via länken nedan.
Till formuläret