Prospect - Se framåt

Den genomgående filosofin bakom Prospects övningsprogram är att bryta en ond cirkel av social isolering, begränsning och diskriminering och därmed göra det möjligt för deltagarna att hitta sin egen väg mot återhämtning och delaktighet i samhället.

Prospect har tre målgrupper:

  • Själverfarna
  • Anhöriga
  • Personal

Schizofreniförbundet har utbildat ledare i alla programmen. Prospect är ett träningsprogram som hjälper dig att hantera rollen som förälder, syskon, äldre släkting eller professionell i mötet med en person som har psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning.

Prospect är ett studiematerial för personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning, anhöriga och profession, som bygger på de berördas egna erfarenheter och kunskaper. Bakom projektet står European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness, EUFAMI. EUFAMI består av 33 organisationer inom psykiatriområdet i 31 länder. Syftet är att vidga perspektiv, främja återhämtning och delaktighet samt bidra till ett bättre liv. Inom Prospect har vi 7 olika program att arbeta med:

  • Familj och vänner
  • Prospect Plus, Skuld och Skam
  • Själverfarna
  • Syskon
  • Åldrande föräldrar
  • Ett Självständigt Liv, ESL
  • Personal inom vård och omsorg

Vill du veta mer? Maila: prospect@schizofreniforbundet.se

per

Per Thorell

eila

Eila Ulf

ulla

Ulla Ekström Elfving

kent

Kent Blomnell