Om oss

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Förbundet består av cirka 40 lokal- och distriktsföreningar.

Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter. Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion.

Vårt fullständiga namn är Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet.

Läs mer om oss i vår folder här till höger.