Leva med schizofreni

På denna sida hittar du bra information om schizofreni

Vad är schizofreni

Schizofreni  är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar c:a 0.4-1% av världens befolkning och innebär mentala störningar samt förändrad verklighetsuppfattning. Schizofreni drabbar unga människor och är ofta av kronisk karaktär. Män får sin diagnos mellan 18–25 års ålder och kvinnor något senare, i 20–30-årsåldern, men variationerna är stora. WHO klassar schizofreni som en av de 10 sjukdomarna med allvarligast sjukdomsbörda. Att vara drabbad av schizofreni innebär en sänkning av medellivslängden på 15-25 år jämfört med resten av befolkningen. Orsaken till schizofreni är inte klarlagd, men är sannolikt en störning där komplex ärftlighet och olika miljöfaktorer spelar in. Sjukdomssymptomen delas in i tre grupper: positiva- och negativa symtom, samt kognitiva störningar. Att lida av schizofreni innebär ofta ett socialt utanförskap i samhället

Symtom vid schizofreni

Positiva symtom (psykos)

De positiva symtomen har fått sin benämning av dessa symtom tillkommer vid sjukdomen. Till de dessa symtom hör onormala upplevelser i form av bla hallucinationer och vanföreställningar. Att höra röster eller andra ljud är en form av hallucination som är vanlig när man insjuknat i schizofreni.  En annan vanlig upplevelse är att vara utsatt för strålning eller något annat skadligt. Du kan också känna att du har kontakt med döda personer, eller med en högre makt. När du har vanföreställningar upplever du verkligheten förändrad eller annorlunda. Du kan till exempel känna dig förföljd fast ingen annan uppfattar det så. Du kan känna dig övervakad, eller tro att du har övernaturliga krafter och är utvald för att göra något betydelsefullt.

Negativa symtom

Negativa symptom är frånvaron av ”normala” funktioner och innefattar  t ex känslomässig avtrubbning samt brist på energi, motivation och glädje.

Kognitiva störningar

Som om det inte skulle räcka så medför schizofreni, förutom positiva och negativa symtom, även problem med att tänka och att hantera information, det som brukar kallas kognitiva symtom. Det skapar ytterligare stora svårigheter i vardagen. De kognitiva störningarna innebär svårigheter att fokusera och att vara uppmärksam och svårigheter med att planera samtal och klara av ett ordnat tänkande. Till de kognitiva störningarna hör också brister i verbal förståelse och i abstrakt tänkande.