Studiecirklar

file5361258684875_studier

Schizofreniförbundet anordnar studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Cirklarna genomförs i våra lokala föreningar. Hos oss kan du gå studiecirklar i ämnen som rör schizofreni och liknande psykoser.

Studiecirklarna är grunden för Schizofreniförbundets samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.