Schizofrenifonden

 • Schizofrenifonden ska tillvarata de av schizofreni och liknande psykossjukdomar
  drabbades hälsa liksom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, politiska och
  yrkesmässiga intressen.
 • Schizofrenifondens insatser kan vara forskning kring schizofreni och liknande
  psykossjukdomar eller stöd till projekt av mera praktisk natur, som överensstämmer
  med fondens syften.
 • De projekt som stödjs ska sammantagna belysa eller stödja den totala livssituationen
  hos dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar.
 • Nedan ser du två biograffilmer som fått stöd av Schizofrenifonden.

 

 

fmod
a4-affisch_kaa

Två exempel på projekt som fått stöd av Schizofrenifonden.