Schizofrenifonden

 • Schizofrenifonden ska tillvarata de av schizofreni och liknande psykossjukdomar
  drabbades hälsa liksom att tillvarata deras sociala, ekonomiska, politiska och
  yrkesmässiga intressen.
 • Schizofrenifondens insatser kan vara forskning kring schizofreni och liknande
  psykossjukdomar eller stöd till projekt av mera praktisk natur, som överensstämmer
  med fondens syften.
 • De projekt som stödjs ska sammantagna belysa eller stödja den totala livssituationen
  hos dem som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar.
 • Nedan ser du två exempel på projekt som fått stöd av Schizofrenifonden.

 

 


Senast uppdaterad 14 april 2021


Ögon. Beskuren V2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll. Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.
Ge en minnesgåva Ge en gåva