Nyheter

Alla Aktuellt
IMG 6370
16 april 2021

Åsa och Mats Konradsson talar om schizofreni i podden Dokumentära berättelser

Åsa och Mats Konradsson talar om schizofreni i podden Dokumentära berättelser

Eufami
16 april 2021

Nu ligger resultaten från EUFAMI uppe

De senaste resultaten från EUFAMI

Ensam kvinna i folksamling
13 april 2021

Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd

Regeringen satsar ytterligare 140 miljoner på stöd civilsamhällets stöd till utsatta grupper. Läs mer här på regeringskansliets sida:   https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/regeringen-satsar-ytterligare-140-miljoner-kronor-pa-civilsamhallets-stod-till-utsatta-grupper/

Framsida
12 april 2021

Information till dig som har en hemmaboende ung vuxen i åldern 18–29 år som saknar sysselsättning, arbete eller studier.14/4 kl.17.00-19.00 via Zooom via Stockholms läns anhörigstöd, SNAP och Sensus.    

NSPH
8 april 2021

Nyhetsbrev NSPH april 2021

NSPH
17 mars 2021

Lyssna på Eila Ulf tala om betydelsen av att vara anhörig på NSPH´s pod. 

Funktionsrätt
16 mars 2021

"Krisberedskapen behöver bli mer inkluderande Under pandemin har redan existerande sprickor i välfärden blottats och samhällets ambition om tillgänglighet, delaktighet och likabehandling kommit på skam. Det står klart att vårt lands krisberedskap behöver utvecklas i förhållande till personer med funktionsnedsättning" skriver Smer och Funktionsrätt Sverige.

Funktionsrätt
9 mars 2021

"En socialförsäkring utan trygghet, är det så här det ska vara?" 

Forskarbilder
7 mars 2021

Åsa Konradsson-Geuken intervjuad i Alvikbasket.nu

Swlogo
4 mars 2021

"En diagnos, inte ett vedertaget uttryck” ”Partykungen, e-handelsföretaget som gillar att skoja och vara lite fyndiga, har tagit ett av sina skämt lite för långt. Det tyckte i alla fall IFS, Intresseföreningen för schizofreni, i Göteborg som anmälde företaget till Reklamombudsmannen.", skriver Izabella Bielecka i Ehandel.se””    

Covid 19
3 mars 2021

"Personer med svår psykisk sjukdom drabbas hårt av pandemin. Att Folkhälsomyndigheten förbiser aktuell forskning kring sambandet mellan psykisk sjukdom och svår covid-19 riskerar att orsaka skada och i värsta fall dödsfall som hade kunnat undvikas. När nu både Danmark och Finland har beslutat om att prioritera personer med svår psykisk sjukdom i sina vaccinationsplaner finns all anledning för Folkhälsomyndigheten att göra detsamma" avslutas en debattartikel i SVD idag

Hands 1528222
2 mars 2021

Kostnadsfri föreläsning on line angående kommunalt anhörigstöd. Klockan 18.00-20.00 den 4 Mars 

NSPH
2 mars 2021

NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga

NSPH:s ståndpunktspapper - om stödet till anhöriga

Kansli höst
23 februari 2021

Tillfälligt ändrade telefontider på kansliet

Tillfälliga telefontider på kansliet.  Måndag 08:30-12:30  Tisdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Onsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00 Torsdag 08:30-12:30 och 14:00-16:00  

Nationella Hjälplinjen
17 februari 2021

Rädda den nationella hjälplinjen

Folkhälsomyndigheten har nu lämnat sin rapport där de har analyserat behovet av en nationell stödlinje för psykisk hälsa.  Myndigheten anser att det finns behov av en nationell aktör som erbjuder professionellt - och anonymt - samtalsstöd via telefon, chatt och andra digitala kanaler.

NSPH
15 februari 2021

Ideella engagemang är rehabiliterande vid psykisk ohälsa

För många personer har ett ideellt engagemang, såsom i en förening, hälsofrämjandeoch rehabiliterande effekt. Deltagande i föreningsliv och andra ideella engagemang gör attmänniskor kommer in i ett socialt sammanhang och känner sig delaktiga. Detta tar Försäkringskassan inte hänsyn till skriver NSPH till utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmånervid rehabilitering, S 2020:04

Forskarbilder
11 februari 2021

En bok för nyfikna barn

Sveriges unga akademi släppte i måndags boken ”Forskardrömmar”. Forskardrömmar gläntar på dörren till universitetet och berättar om barn som sedan blev forskare till yrket.

SR Logo 2
9 februari 2021

Om en psykiatrireform

1995 genomfördes en stor psykiatrireform i Sverige. Nu skulle det bli bra för de som drabbats av en psykisk sjukdom. Men trots goda intentioner är det fortfarande, 26 år senare, svårt för en psykiskt sjuk att få rätt vård och omsorg. Lyssna gärna på denna dokumentärserie från Sveriges radio.

EUFAMI (1)
5 februari 2021

Anhörigstudie

EUFAMI (European Federation of Associations of Families affected by mental illness) och LSE (The London School of Economics and Political Science/Policy and Evaluation Centre) presenterar en tvåårig anhörigstudie. 

PIS Bild
4 februari 2021

Nu kan psykisk sjukdom skildras utan skam

Just nu skildras mental ohälsa och självmord i flera omtalade filmer, romaner och tv-serier. Kan kulturen bidra till att bryta ett av vår tids största tabun? DN har talat med filmregissören Maria Bäck och författaren Inger Edelfeldt som är aktuella med verk som berör psykisk sjukdom.

Covid 19
3 februari 2021

Ökad dödsrisk i covid vid svår psykisk sjukdom

"Risken att dö i covid-19 är fyra gånger större för de i åldersgruppen 60–79 år med svår psykisk sjukdom än för andra i samma ålder". Detta skriver tidskriften Dagens Medicin utifrån en studie som gjorts av Umeå Universitet och Karolinska Institutet.

Kansli höst
23 november 2020

Valberedningen behöver din hjälp

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedning@schizofreniforbundet.se eller skicka dem med post till Valberedningen Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G 112 21 Stockholm senast den 8 juli 2021.

Johannav1
9 november 2020

"Ska ni låta min syster dö?"

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation. Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”. Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström i tidningen Dagens Samhälle. Länk till extern sida

Göteborgs Universitet

Nyhetsbrev från GPCC

GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet kom just ut med sitt senaste nyhetsbrev. I det står det bland annat att "En svensk och europeisk standard initierad av GPCC är nu klar och tillgänglig kostnadsfritt i Sverige. Den kan underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård".

Funktionsrätt Logo Med Ram

Avgivet remissvar från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget att införa ett grundlagsskadestånd. Det är ett viktigt steg på vägen för att stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Inflytande I Rättspsykiatrin

Rapport från NSPHs arvsfondsprojekt "Inflytande i rättspsykiatrin"

NSPHs projekt "Inflytande i rättspsykiatrin presenterade igår en rapporten "Arfarenheter av att vårdas eller vara anhörig i rättspsykiatrin i Sverige".  Den baseras på fokusgrupper med utskrivna patienter, patienter i utslussning och anhöriga.  Läs hela rapporten här.

Patientriksdagen Bild

Patientriksdag 2020

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i att anpassa sigtill ett förändrat vårdbehov, nya läkemedel, digitala möjligheter och en åldrandebefolkning. Med stora möjligheter i teknisk och digital utveckling kan hälso- ochsjukvården göra utvecklingssprång för att ge vårdpersonal bättre förutsättningaratt behandla patienter. Men i dessa processer glöms ofta själva huvudpersonen,patienten, bort.

NSPH

Avgivet remissvar angående "En ny socialtjänstlag" SOU 2020:47

Framförallt vill vi med vårt remissyttrande lyfta behovet av en högre politisk ambitionsnivå än vaddirektiven medger. En långsiktigt hållbar samhällsutvecklingförutsätter ett starkare skydd för den enskilde som hamnat i nöd. Enhållbar socialtjänst förutsätter en politisk ambitionshöjning. 

Peer Support

Peer Support har öppnat en stödlinje

STÖDLINJEN är ÖPPENDu som behöver stöd men som av olika anledningarinte kan eller vill ta dig ut för att träffa andra människorkan få prata med en utbildad PEER Support.Med egna erfarenheter av psykisk ohälsa kan en PEERSupport hjälpa dig till återhämtning och ökat välmående.STÖDLINJEN finns på telefon 08-91 00 40För öppettider se vår hemsida:peersupportstockholm.se/stodlinjeneller ring 08-91 00 40.Välkommen!08-91 00 40

Respekt För Rättigheter

Respekt för rättigheter? Civilsamhällets rapport

Funktionsrätt Sverige har nu släppt sin rapport "Respekt för rättigheter". Rapport har tagits frami bred samverkan mellanorganisationer som företräder rättighetsbärare –personer med funktionsnedsättning och organisationer för mänskliga rättigheter.    Läs hela rapporten här. 

Nsphig

Brukarrevision i den psykiatriska öppenvården

Vård och omsorg ska utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är trotsallt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför ärdet av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för attkunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande. Brukarrevisionen är utförd med hjälp av ett flertal samarbetspartners däribland Schizofreniförbundets lokaförening IFS Fyrbodal. Läs revisionen  

Logo SBU

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om behandlingsmetoden Individanpassat stöd till arbete (eng. Individual Placement and Support, IPS). Läs hela rapporten här.

Man på gräs med moln

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. Läs mer.