Nyheter

Alla Aktuellt
Kansli höst
23 november 2020

Valberedningen behöver din hjälp

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedning@schizofreniforbundet.se eller skicka dem med post till Valberedningen Schizofreniförbundet Hantverkargatan 3G 112 21 Stockholm senast den 8 juli 2021.

Johannav1
9 november 2020

"Ska ni låta min syster dö?"

Min syster har schizofreni och lätt intellektuell funktionsvariation. Hon förstår helt enkelt inte att hon är sjuk. Under pandemin hamnar en sådan person ”mellan stolarna”. Det verkar som om min syster är för svår, för omständlig, för jobbig helt enkelt för att hon ska få den hjälp hon behöver, skriver Johanna Sandström i tidningen Dagens Samhälle. Länk till extern sida

Funktionsrätt Logo Med Ram

Avgivet remissvar från Funktionsrätt Sverige

Funktionsrätt Sverige tillstyrker förslaget att införa ett grundlagsskadestånd. Det är ett viktigt steg på vägen för att stärka rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Inflytande I Rättspsykiatrin

Rapport från NSPHs arvsfondsprojekt "Inflytande i rättspsykiatrin"

NSPHs projekt "Inflytande i rättspsykiatrin presenterade igår en rapporten "Arfarenheter av att vårdas eller vara anhörig i rättspsykiatrin i Sverige".  Den baseras på fokusgrupper med utskrivna patienter, patienter i utslussning och anhöriga.  Läs hela rapporten här.

Göteborgs Universitet

Nyhetsbrev från GPCC

GPCC Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet kom just ut med sitt senaste nyhetsbrev. I det står det bland annat att "En svensk och europeisk standard initierad av GPCC är nu klar och tillgänglig kostnadsfritt i Sverige. Den kan underlätta införande av, arbete med och forskning om personcentrerad vård".

Patientriksdagen Bild

Patientriksdag 2020

Den svenska hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar i att anpassa sigtill ett förändrat vårdbehov, nya läkemedel, digitala möjligheter och en åldrandebefolkning. Med stora möjligheter i teknisk och digital utveckling kan hälso- ochsjukvården göra utvecklingssprång för att ge vårdpersonal bättre förutsättningaratt behandla patienter. Men i dessa processer glöms ofta själva huvudpersonen,patienten, bort.

Respekt För Rättigheter

Respekt för rättigheter? Civilsamhällets rapport

Funktionsrätt Sverige har nu släppt sin rapport "Respekt för rättigheter". Rapport har tagits frami bred samverkan mellanorganisationer som företräder rättighetsbärare –personer med funktionsnedsättning och organisationer för mänskliga rättigheter.    Läs hela rapporten här. 

Nsphig

Brukarrevision i den psykiatriska öppenvården

Vård och omsorg ska utvärderas av de som använder den. Det borde vara en självklarhet. Det är trotsallt den som erhåller en insats som bäst vet hur insatsen fungerar för honom eller henne. Därför ärdet av avgörande betydelse att brukarnas synpunkter och erfarenheter tas tillvara - såväl för attkunna förbättra insatsen som för att ge brukarna reellt inflytande. Brukarrevisionen är utförd med hjälp av ett flertal samarbetspartners däribland Schizofreniförbundets lokaförening IFS Fyrbodal. Läs revisionen  

Logo SBU

Individanpassat stöd till arbete (IPS) för personer med psykisk funktionsnedsättning

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt om behandlingsmetoden Individanpassat stöd till arbete (eng. Individual Placement and Support, IPS). Läs hela rapporten här.

Man på gräs med moln

Riksdagen måste säga ja till lättnader i sjukförsäkringen för alla sjuka

I morgon torsdag ska riksdagen avgöra om lättnader i rehabiliteringskedjans prövning efter 180 dagar ska göras. Pandemin har satt dagens regelverk i strålkastarljus. ”Vi menar att det nu är helt avgörande att riksdagen inte beslutar om särskilda undantag i sjukförsäkringen endast för personer som insjuknat i covid-19. Lättnaderna måste gälla alla”, säger Elisabeth Wallenius, Funktionsrätt Sveriges ordförande. Läs mer.