Styrelse

Schizofreniförbundets styrelse besitter en unik kompetens kring schizofreni. Kompetensen kommer ur lång erfarenhet som forskare, egenerfarna, anhöriga eller från den psykiatriska vården. Enligt Schizofreniförbundets stadgar skall minst hälften av förbundsstyrelsen bestå av anhöriga eller personer med egenerfarenhet av att leva med psykossjukdom.

1f977c59-5042-46ab-9c5e-5a8570a740f1

Margaretha Herthelius

Förbundsordförande

Som pedagog och beteendevetare har jag hela mitt yrkesliv arbetat med människor. Jag har arbetat som lärare och grundskolerektor på samtliga stadier framför allt i så kallade utanförskapsområden. Som landstingspolitiker på 80-och 90-talet har jag haft presidieuppdrag inom LSS-området. F.n. har jag uppdrag som nämndeman i hovrätt och övervakningsnämnd. Jag är även engagerad inom Svenska kyrkan som förtroendevald på samtliga nivåer. Men framför allt har jag varit anhörig och därför vill jag nu som förbundsordförande samla alla goda krafter för att förbättra livsvillkoren för den som insjuknat i schizofreni och dennes anhöriga/närstående.

Maila Margaretha

lennart_lundin_kronika

Lennart Lundin

Förbundsordförande

Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat inom psykiatri och speciellt med personer med schizofrenisjukdom både som terapeut, chef och forskare. Jag var med och startade Schizofreniförbundet i Sverige för ca 40 år sedan. Suttit med i diverse statliga utredningar och utvecklingsprojekt. Mitt fokus har varit att stödja och synliggöra hela (i alla aspekter) personen som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom och hans/hennes nätverk.

Maila Lennart

 

eila-ulfs

Eila Ulf

Förbundsordförande

Leg.sjuksköterska specialist psykiatri Har sedan 1987 varit anställd med olika befattningar och uppdrag inom olika psykiatriverksamheter i Landstinget/ Regionen Sörmland och inom kommunernas Socialpsykiatri. Styrelseledamot i NSPH Sörmland. Ordförande IFSAP Nyköpingsregionen. Egen anhörigerfarenhet som har betydelse för påverkan av ökat inflytande och delaktighet i vården och omsorgen för anhöriga och personer med psykossjukdom.

Maila Eila

img_4471

Åsa Konradsson Geuken

Ordinarie ledamot och Kassör

Jag är lillasyster till Mats som drabbades av schizofreni för drygt 32 år sedan. Sjukdomen har orsakat sorg men den har också givit mig en enorm drivkraft. Jag arbetar som universitetslärare och forskare vid Uppsala Universitet. Jag är docent i farmakologi med fokus på schizofreni. Jag vill bidra med kunskap om vad det innebär att leva med en psykisk sjukdom och hur det är att vara närstående främst genom  föreläsningar med fokus på  fakta om schizofreni, livskvalitet och behandling. Dessutom vill jag uppmärksamma villkoren för den pågående forskningen som syftar till att förbättra livssituationen för människor som lider av psykossjukdom och/eller annan svårare mental funktionsnedsättning.

Maila Åsa

maria-nyström-002

Maria Nyström Agback

Ordinarie ledamot och förbundsjurist

Jag är styrelseledamot i Schizofreniförbundet och ger även medlemmar råd som jurist. Har själv ingen erfarenhet av sjukdomen, men jag har tidigare arbetat med psykiatrifrågor på Socialstyrelsen, SKR och Region Stockholm. Jag jobbar för att människor ska få den vård och det stöd de har rätt till!

Maila Maria

lars-alfredsson

Lars Alfredsson

Ordinarie ledamot

Lars Alfredsson psykiatriker och psykiatriinriktad verksamhetsutvecklare för Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Lars är en entusiastisk förespråkare för peer support, att låta personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa arbeta som professionella stödpersoner inom psykiatrin.

Maila Lars

jonas-eberhrd

Jonas Eberhard

Ordinarie ledamot

Jag är psykiater och har arbetat med schizofrenivård och forskning om schizofreni i ca 40 år - både i den psykiatriska vården och med utveckling av nya läkemedel. Att värna om gruppen av individer med allvarlig psykisk sjukdom är en central uppgift för sjukvården. Ett område som jag särskilt engagerat mig i det senaste decenniet är att försöka göra något åt den dåliga kroppsliga hälsan och höga dödligheten i gruppen, bl. a. genom att arbeta förebyggande för sundare livsföring och levnadsvanor.

Maila Jonas

britt-inger

Britt-Inger Ljungberg Willing

Ordinarie ledamot

Född och uppvuxen i Strömsbruk i Hälsingland. Är utbildad kemist med spetskompetens inom smak och lukt. Bor fortfarande kvar i Strömsbruk, där jag lever med min man och våra fyra barn. Två av våra barn har psykisk problematik och en av våra söner har diagnostiserats med Schizofreni. När sonen blev diagnostiserad så började jag intressera mig för Schizofreniföreningen i Hälsingland, gick vidare till Schizofreniföreningen i Gävleborgsdistriktet och sitter nu även som suppleant i Schizofreniförbundets styrelse.

Maila Britt-Inger

kristoffer-järbel

Kristoffer Järbel

Ersättare

Kristoffer Järbel har lång erfarenhet av arbete i Schizofreniförbundet. Innan Kristoffer blev invald i styrelsen var han aktiv i förbundets erfarenhetsgrupp och utöver arbetet i förbundsstyrelsen är Kristoffer ordinarie ledamot i IFS Lundabygden/Österlen. Utöver sitt engagemang i Schizofreniförbundet har Kristoffer även var engagerad i Personligt Ombud Skåne.

Maila Kristoffer

Britt-Inger-Norrström

Britt-Inger Norrström

Ersättare

Jag har arbetat inom Vuxenpsykiatri Gävleborg i närmare 50 år och då i huvudsak inom psykosvården. Först som skötare, sedan som specialistsjuksköterska men största delen som vårdenhetschef för Psykosenheten i Gävle. Har varit medlem i Schizofreniförbundet i cirka 30 år och suttit i Schizofreniföreningen Gästriklands styrelse de senaste 25 åren. Sedan 1 maj 2022 är jag en glad och engagerad pensionär som fortfarande brinner för att bidra till utvecklingen av psykosvården och att förbättra livsvillkoren för dem som insjuknat i schizofreni och dennes närstående. Jag ser det som särskilt viktigt att ta till vara den unika kunskap som finns hos själverfarna och närstående och att all vård och omsorg skall utgå från en helhetssyn på människan och inget annat.

Linda-Sundell

Linda Sundell

Ordinarie ledamot

Jag vill bidra till att drabbade av psykossjukdomar får ett bra och respektfullt bemötande, rätt insatser och bästa möjliga vård, så att återhämtning blir möjlig. Jag vill även medverka till att deras anhöriga och närstående får rätt stöd och görs delaktiga i vården av sin närstående."