Styrelse

Schizofreniförbundets styrelse besitter en unik kompetens kring schizofreni. Kompetensen kommer ur lång erfarenhet som forskare, egenerfarna, anhöriga eller från den psykiatriska vården. Enligt Schizofreniförbundets stadgar skall minst hälften av förbundsstyrelsen bestå av anhöriga eller personer med egenerfarenhet av att leva med psykossjukdom.

Styrelsen nås på e-post: office@schizofreniförbundet.se

img_4471

Åsa Konradsson Geuken

Förbundsordförande

Jag är lillasyster till Mats, som drabbades av schizofreni för över 35 år sedan. Sjukdomen har förorsakat mycket sorg, men den har även gett mig en enorm drivkraft. För närvarande är jag verksam som universitetslektor och forskare vid Uppsala Universitet, jag innehar en docentur inom farmakologi och bedriver forskning med fokus på schizofreni. Sedan april 2023 är jag ordförande för Schizofreniförbundet. Jag strävar efter att bidra med kunskap och fakta om vad schizofreni är, vad det innebär att leva med en psykisk sjukdom, hur det är att vara närstående, om livskvalitet och behandlingsalternativ. Med ökad kunskap kan vi bidra till en bättre förståelse för de utmaningar som människor med psykisk sjukdom och deras anhöriga står inför, vilket är ett steg för att minska det stigma som figurerar i olika delar av samhället. Dessutom vill jag uppmärksamma de villkor som råder för den pågående forskningen som syftar till att förbättra livssituationen för personer som lider av psykossjukdomar och/eller andra allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.

britt-inger

Britt-Inger Ljungberg Willing

Kassör

Född och uppvuxen i Strömsbruk,  Hälsingland, och äldst av två systrar. Utbildad kemist och arbetat med lukt och smak från livsmedelsförpackningar. Numera pensionär, och bor med min man och vår golden retriever i Tillberga utanför Västerås. Vi har fyra barn, två pojkar och två flickor, två adopterade och två biologiska varav två med psykisk sjukdom/ohälsa. En av våra söner har diagnostiserats med Schizofreni. När han fick den sjukdomen så började jag intressera mig för Schizofreniföreningen i Hälsingland och sen i Schizofreniföreningen i Gävleborgsdistriktet. Nu när vi flyttat till Västmanland ägnar jag mig helhjärtat åt arbete i Schizofreniförbundet, som kassör och medlem av förbundets AU. Jag ansvarar även för förbundets stödtelefon då anhörigstöd ligger mig varmt om hjärtat.

lennart_lundin_kronika

Lennart Lundin

Vice ordförande

 

Leg psykolog och specialist i klinisk psykologi. Jag har arbetat inom psykiatri och speciellt med personer med schizofrenisjukdom både som terapeut, chef och forskare. Jag var med och startade Schizofreniförbundet i Sverige för ca 40 år sedan. Suttit med i diverse statliga utredningar och utvecklingsprojekt. Mitt fokus har varit att stödja och synliggöra hela (i alla aspekter) personen som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom och hans/hennes nätverk.

eila-ulfs

Eila Ulf

Ordinarie ledamot

Leg.sjuksköterska specialist psykiatri Har sedan 1987 varit anställd med olika befattningar och uppdrag inom olika psykiatriverksamheter i Landstinget/ Regionen Sörmland och inom kommunernas Socialpsykiatri. Styrelseledamot i NSPH Sörmland. Ordförande IFSAP Nyköpingsregionen. Egen anhörigerfarenhet som har betydelse för påverkan av ökat inflytande och delaktighet i vården och omsorgen för anhöriga och personer med psykossjukdom.

Britt-Inger-Norrström

Britt-Inger Norrström

Andre vice ordförande

Jag har arbetat inom Vuxenpsykiatri Gävleborg i närmare 50 år och då i huvudsak inom psykosvården. Först som skötare, sedan som specialistsjuksköterska men största delen som vårdenhetschef för Psykosenheten i Gävle. Har varit medlem i Schizofreniförbundet i cirka 30 år och suttit i Schizofreniföreningen Gästriklands styrelse de senaste 25 åren. Sedan 1 maj 2022 är jag en glad och engagerad pensionär som fortfarande brinner för att bidra till utvecklingen av psykosvården och att förbättra livsvillkoren för dem som insjuknat i schizofreni och dennes närstående. Jag ser det som särskilt viktigt att ta till vara den unika kunskap som finns hos själverfarna och närstående och att all vård och omsorg skall utgå från en helhetssyn på människan och inget annat.

jonas-eberhrd

Jonas Eberhard

Ordinarie ledamot

Jag är överläkare i psykiatri Skåne, docent i psykiatri vid Lunds universitet och chef för psykiatriforskningsenheten i Helsingborg där vi har fokus på epidemiologi och kliniska prövningar vid allvarlig psykiatrisk sjukdom. Jag har arbetat med psykiatri i 40 år och varit involverad i psykiatrisk behandlingsforskning sedan 90-talet, bl.a. i utvecklingen av nya antipsykotiska läkemedel på Lundbeck i Köpenhamn. Jag är författare till drygt 50 vetenskapliga publikationer om psykos, kognition och psykiatrisk-somatisk komorbiditet, och för närvarande vice ordförande och internationell sekreterare i Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF. Som styrelsemedlem i Schizofreniförbundet kan jag vara en länk till SPF och den Nordiska psykiatriföreningen (Nordic Psychiatric Association, NPA). Jag jobbar även med förbundets fond, Schizofrenifonden.

Linda Sundell

Linda Sundell

Ordinarie ledamot, sammankallande i fondgruppen, sammankallande i erfarenhetsgruppen

Jag är både själverfaren och anhörig. Jag har en mor med erfarenhet av psykossjukdom.

Jag vill bidra till att drabbade av psykossjukdomar får ett bra och respektfullt bemötande, rätt insatser och bästa möjliga vård, så att återhämtning blir möjlig. Jag vill även medverka till att deras anhöriga och närstående får rätt stöd och görs delaktiga i vården av sin närstående.

Kristofer Jarbel

Kristofer Järbel

Ersättare

Just nu intresserar jag mig för återhämtning. I stort som smått. På lång och kort sikt. Och ur olika aspekter.

Vissa delar av sjukdomens plågor får man leva med. Andra kan bemästras. Hjärnan är komplex. Och människan ett mysterium.

Jag tänker ofta på Sinnesrobönen.

Maria Skott

Maria Skott

Ersättare

När jag var sjutton år insjuknade min storasyster i schizofreni. Då beslöt jag mig för att ägna mitt arbetsliv  till att öka kunskapen, minska fördomarna och försöka bidra till bättre villkor i vården, men också i samhället, för de med schizofreni. Jag har ett speciellt intresse för förstagångsinsjuknade i psykos. Detta vill jag fortsätta med som styrelserepresentant i Schizofreniförbundet.

 

simon settergren

 

Simon Settergren Hernandez

Ersättare

Jag är utbildad civilekonom, men är dessutom svensk skådespelare, filmproducent och manusförfattare bl.a. till filmen "Kungen av Atlantis", som bygger på mina erfarenheter av att växa upp med en pappa som har schizofreni. Jag önskar arbeta med att synliggöra förbundet digitalt och i sociala medier.

 

maria-nyström-002

Maria Nyström Agback

Förbundsjurist

Jag ger medlemmar råd som jurist. Jag har själv ingen erfarenhet av sjukdomen, men jag har tidigare arbetat med psykiatrifrågor på Socialstyrelsen, Sveriges kommuner och regioner, SKR, och Region Stockholm. Jag jobbar för att människor ska få den vård och det stöd de har rätt till.