Prospect – se framåt

Tillbaka >>

Kontakta oss om denna utbildning >>

Den genomgående filosofin bakom Prospects övningsprogram är att bryta en ond cirkel av social isolering, begränsning och diskriminering och därmed göra det möjligt för deltagarna att hitta sin egen väg mot återhämtning och delaktighet i samhället.

Prospect har tre målgrupper, själverfarna, anhöriga och personal. Schizofreniförbundet har utbildat ledare i alla programmen.

KLICKA PÅ BILDEN för att ladda ner foldern.