Margaretha Herthelius hälsar välkommen till Schizofreniförbundet

 

 

Partners

Stödverksamhet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande sjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Vi består av 40 föreningar med 2500 medlemmar.

Schizofreniförbundets uppdrag är att vara föreningarnas röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter.

Schizofreniförbundet är en funktionsrättsorganisation som organiserar personer med schizofreni och liknande psykoser, deras anhöriga samt övriga intresserade personer. Förbundet bildades 1987 och är fristående från partipolitik och religion. 

Vårt fullständiga namn är intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniförbundet.

Under de senaste veckorna hade hon känt sig konstig. Hon hade svårt att sova och kände sig orolig utan att veta varför. Men en natt hände det någonting. Utan att kunna lokalisera dem hörde hon röster som pratade med henne. Vissa var klara, andra suddiga och svåruppfattade. Men en sak hade de gemensamt. De gav henne olika uppdrag som skulle utföras under veckans gång. Det här var natten då hon insåg att hon var utvald. Hon förstod att hennes handlingar och hennes liv var avgörande för hur andra människor hade det. Dagarna gick och familj och vänner gled allt längre bort. Men för henne var det oviktigt, hon var ju upptagen med att utföra alla uppdrag. Vissa dagar var värre än andra. Inte bara för uppdragens skull utan även för att hon fick brottas med skrämmande upplevelser som till exempel trappsteg som rasade sönder under henne eller människor som kunde läsa hennes tankar. Månaderna gick och ett år senare vaknade hon upp i en främmande säng, i ett okänt rum. Hon hade fått en psykos och blivit inlagd på sjukhus.

Det finns ett ordspråk som säger ”Den friske har många önskningar, den sjuke bara en”. Men trots det kan önskningen om att bli frisk vara svår att uppfylla. Kvinnan i berättelsen får symbolisera en av de ca 35 000 människor som lever med sjukdomen schizofreni i Sverige idag. Som vårdare eller anhörig till en person som lider av schizofreni vet man att vården och kunskapen om sjukdomen kan vara både bristfällig och otillräcklig.

Det är här vi kommer in i bilden. Schizofreniförbundet är en av staten erkänd handikapporganisation med drygt 5 000 medlemmar som stödjer personer som drabbats av schizofreni eller liknande psykossjukdomar, samt deras anhöriga. Schizofreniförbundet är dessutom rikstäckande och finns idag på cirka 70 platser runt om i landet. Tillsammans jobbar vi för att nå konkreta resultat som kommer personer med psykiska funktionshinder och de anhöriga till del i vardagen. De som drabbats av schizofreni eller någon liknande psykossjukdom skall bemötas med samma respekt för sin integritet och sitt människovärde som alla andra i samhället. Fördomar, okunskap och förutfattade meningar om personer med schizofreni och liknande psykoser ska skingras. Från nödrop till livboj. Som anhörig är det viktigt att man inte bara hjälper den som är sjuk utan också att man tar vara på sig själv. Många anhöriga har dock svårt för detta och lever ständigt i ett ”SOS-syndrom”, ”S” som i sorg – man är ledsen för att någon nära anhörig har blivit sjuk, ”O” som i oro – man grubblar hela tiden över hur det skall gå och ”S” som i samvetskval – man känner att man aldrig räcker till.

Att stödja anhöriga till personer med schizofreni eller liknande psykossjukdomar är en av Schizofreniförbundets uppgifter. Till våra lokala föreningar kommer anhöriga för att få hjälp och stöd med att gå vidare. Föreningarna fungerar också som en viktig mötesplats där människor kan träffas för att utbyta erfarenheter med varandra. Både på riks- och lokalnivå är Schizofreniförbundet en viktig resurs och påtryckargrupp i frågor som rör människor med psykiska funktionshinder. Schizofreniförbundet medverkar även i vissa statliga utredningar som sakkunnig och som remissinstans. Det största funktionshindret är inte sjukdomen, utan okunskapen om den.

Utöver anhörigstöd jobbar Schizofreniförbundet för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar, samt för de funktionshinder och handikapp som dessa sjukdomar för med sig. Målet är att det ska finnas högkvalitativ vård och rehabilitering som rättar sig efter individens unika behov och förutsättningar. Genom stöd och hjälp, hjälper vi människor med psykiska funktionshinder att bygga upp ett självständigt och meningsfullt liv ute i samhället efter t.ex. avslutad sjukhusvård. Många av våra lokala föreningar driver projekt där man ordnar både boende och sysselsättning för människor med psykiska funktionshinder. Men framförallt har de lokala föreningarna i uppgift att fungera som påtryckargrupp och samarbetspartner till både kommun och landsting.

Med Schizofreniförbundets verksamhet i Sverige, samarbetar vi aktivt med ett antal andra organisationer världen över. Bland annat är vi medlem i WFSAD, World Fellowship for Schizophrenia and Allied Disorders, och EUFAMI, European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness. Andra ideella föreningar söker bidrag till forskning, vi gör tvärtom–söker forskare. Missförstå oss rätt. Ekonomin blir lätt ett stort problem för en ideell förening, vi vet det. Men när det gäller schizofreni och liknande psykoser utgör även bristen på forskare ett stort problem. I Sverige är vårdkostnaderna för schizofreni lika stora som de är för cancersjukdomar. Trots det ägnas bara en liten del av all forskning åt sjukdomar som schizofreni. Den forskning som bedrivs fokuseras oftast på det biologiska området, när behovet är minst lika stort vad gäller att utveckla kunskaper och arbetsmetoder inom akutvård och rehabilitering.

Din hjälp och ditt stöd kan bidra till att vi får ökade kunskaper om schizofreni och liknande psykossjukdomar. Stöd hjärnan med hjärtat genom att tipsa en forskare om oss – eller genom att lämna ett bidrag till Schizofrenifondens postgironummer 90 07 27-9. Tack! Vill du veta mer om Schizofreniförbundets verksamhet eller om våra lokala föreningar är du välkommen att kontakta oss.


Senast uppdaterad 30 november 2020


Kansli höst

Kansliet

  Vår Stödlinje är öppen måndag- fredag 08.00-21.00  08-580 000 34   Varmt välkommen att kontakta oss om du har frågor angående förbundets verksamhet och våra projekt.  Vi förmedlar även kontakten till förbundets st

Moln

Stödverksamheten Källan

När en förälder har psykisk ohälsa påverkas hela familjen. I Källans grupper kan du prata om dina erfarenheter med legitimerade psykologer och andra som är i samma situation. Samtalen sker under tystnadsplikt och de

Empati Header

Schizofreniförbundets tidning Empati innehåller viktiga artiklar kring frågor som rör såväl de som drabbats av schizofreni som deras anhöriga. Tidningen utkommer fyra gånger om året. Tidningen skickas till samtliga

Ögon 1

Styrelsen

Schizofreniförbundets styrelse besitter en unik kompetens kring schizofreni. Kompetensen kommer ur lång erfarenhet som forskare, egenerfarna, anhöriga eller från den psykiatriska vården. Enligt Schizofreniförbundets

Ögon Beskuren

Våra föreläsare

Ett av Schizofreniförbundets huvudverksamheter är att sprida kunskap om schizofreni och liknande allvarliga psykossjukdomar. Nedan presenterar sig tre av våra föreläsare.

Ögon 1

Erfarenhetsgruppen

"Inget om oss, utan oss"   Erfarenhetsgruppen är en helt oundgänglig del av Schizofreniförbundets verksamhet. Erfarenhetsruppen består av tio personer med egen erfarenhet av att leva med schizofreni eller annan allv

Valberedningen

Under oktober 2021 hålls kongressen, Schizofreniförbundets högsta beslutande organ. Hur vill vi att styrelsen 2021 till 2023 ska se ut? Maila dina förslag till valberedningen@schizofreniforbundet.se eller skicka dem

Ögon Beskuren

Dokumentarkiv

Här under hittar du Schizofreniförbundets Styrdokument Redovisningar Påverkansarbete

Prospectlogo 1Col

Prospect

- Se framåt   Den genomgående filosofin bakom Prospects övningsprogram är att bryta en ond cirkel av social isolering, begränsning och diskriminering och därmed göra det möjligt för deltagarna att hitta sin egen väg

Np zip

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos

Nationellt Nätverk för Nydebuterad Psykos (NNNP) består idag av ca 100 personer i Sverige med intresse och engagemang för patientgruppen. Nätverket arbetar för att alla personer som har psykossjukdom skall uppmärksa

Sandstrand och himmel i skymning/ soluppgång
5 juli 2021

Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil"

Jonas Böhlmarks podcastavsnitt "Att få en psykos är som att bli påkörd av en lastbil"

Moln och hav
30 juni 2021

Nu har Socialstyrelsen publicerat rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära".

Socialstyrelsen publicerar rapporten "Anhöriga som vårdar eller stödjer någon de står nära – underlag till en nationell strategi."

Funktionsrätt
18 juni 2021

"När ska staten be om ursäkt för Vipeholm?"

"Övergrepp, kränkningar, ensamhet och sorg. Så tedde sig livet för många av de människor med funktionsnedsättning som placerades på institutioner som Vipeholm åren 1935–1982.  Nu sällar sig fackförbundet Vision till

Funktionsrätt
16 juni 2021

Funktionsrätt Sverige pressmeddelande

Funktionsrättsrörelsen överlämnar 73-punktsprogram till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark