Stödverksamheten Källan

När en förälder har psykisk ohälsa påverkas hela familjen. I Källans grupper kan du prata om dina erfarenheter med legitimerade psykologer och andra som är i samma situation. Samtalen sker under tystnadsplikt och deltagandet är kostnadsfritt.

Stödverksamhet Källan 7-12 år

I Källan 7-12 år kommer du till en grupp med sex till åtta barn. Du får två ledare som träffar dig och gruppen tio gånger. Vi håller till i mysiga lokaler på Hantverkargatan i Stockholm. Veronica och Susanna är gruppledare. Veronica är sjuksköterska, steg-1 terapeut och anhörig/ vuxet barn och Susanna är sjuksköterska. Varje träff har ett tema och vi ritar mycket och talar med varandra, men bara om du vill. Vi talar om att inte vara ensam och att familjen är viktig och att det är bra att må bra för egen del. Våra grupper är kostnadsfria och du blir inte registrerad.

Vill du veta mera, maila till: office@schizofreniforbundet.se

Stödverksamhet Källan 13-25 år

I Källan för 13-25 år kommer du kommer till en grupp med cirka 5 till 8 ungdomar. Vi försöker sätta ihop gruppen så att åldrarna blir någorlunda lika. Gruppen har en eller två gruppledare som är legitimerade psykologer, Elio och Pter

Gruppen träffas tio gånger under olika teman och ni talar om vad psykisk sjukdom är och att det är viktigt att må bra själv.

Syftet med gruppen är att du ska få verktyg för att bättre hantera din vardag samt få tips om hur du kan förhålla dig till din sjuke familjemedlem.

Våra grupper är kostnadsfria och du blir inte registrerad.

Vill du veta mera, maila till:

office@schizofreniforbundet.se

Stödverksamhet Källan "Den andra föräldern"

I våra grupper för "Den andra föräldern" träffar du andra föräldrar som lever i liknande familjeförhållanden som du. Du träffar de andra gruppmedlemmarna tillsammans med våra gruppledare Peter och Elio, båda legitimerade psykologer.

Grupper består av tio träffar och varje träff har sitt eget tema. Du får konkreta verktyg för att bättre hantera din vardag och reell kunskap om psykisk sjukdom.

Våra grupper är kostnadsfria och du blir inte registrerad.

Vill du veta mer, maila källan:

office@schizofreniforbundet.se

peter-au-naturell

Peter Wettainen Leg. Psykolog

Arbetat som psykolog inom Barn-och ungdomspsykiatri och är sedan många år tillbaka engagerad i Schizofreniförbundets stödverksamhet Källan.

elio-bussoli-bild-liten

Elio Bussoli Leg. Pskykolog

Jag har i flera år arbetat som psykolog både inom Barn - och ungdomspsykiatri och inom elevhälsa.  Jag är även utbildad instruktör för ABC föräldraskapsstöd. På Källan är jag involverad i tonårs/ungavuxna grupperna. I detta arbete tycker jag det är intressant att diskutera känslor, beteenden och utmaningar som kan uppstå för unga som har erfarenhet av att växa upp med en förälder som sviktar i sitt psykiska mående. Under dessa träffar diskuterar vi fakta, olika upplevelser samt svarar på frågor kring psykisk hälsa /ohälsa.