Schizofreniförbundets tidning Empati innehåller viktiga artiklar kring frågor som rör såväl de som drabbats av schizofreni som deras anhöriga. Tidningen utkommer fyra gånger om året. Tidningen skickas till samtliga medlemmar men också till ansvariga politiker, tjänstemän och vårdgivare, när det gäller psykiatrin på kommunal- regional och riksnivå.