Erfarenhetsgrupp

Erfarenhetsgruppen är en helt oundgänglig del av Schizofreniförbundets verksamhet. Erfarenhetsruppen består av tio personer med egen erfarenhet av att leva med schizofreni eller annan allvarlig psykossjukdom. De finns representerade i Schizofreniförbundets styrelse och inga beslut fattas utan att dem.

Glenn Henner

Åsa höij

Peter Johansson

Behöver du erfarenhetsgruppens kunskap? Maila office@schizofreniforbundet.se