Testamente

Tänk gärna på Schizofreniförbundet i ditt testamente!

Så gör du

Om du testamentera ett visst belopp till Schizofreniförbundet, kan du infoga följande text i testamentet:

"Jag vill att X kronor ur min kvarlåtenskap ska tillfalla Schizofreniförbundet, organisationsnummer 857205-5237."

Om du vill testamentera all din egendom till Schizofreniförbundet, kan du infoga följande text i testamentet:

"Jag vill att all min kvarlåtenskap med full äganderätt ska tillfalla Schizofreniförbundet, organisationsnummer 857205-5237."

Mer information och mall för testamente

Mer information om hur du skriver testamente, och en mall som du kan använda, hittar du via denna länk.