Ge en gåva

Schizofrenifonden befrämjar forskning och andra verksamheter som berör personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga. Din gåva är mycket viktig för vår målgrupp.


Senast uppdaterad 01 december 2020