Senaste nyheter

Inspireras av den danska psykiatriplanen

oktober 20, 2022

I Danmark pågår ett mycket spännande arbete med att rusta upp psykiatrins alla olika delar. Och målen är högt satta: ”…modtage indsatser, der måler sig med de bedste i verden”. Det började … Läs mer

Stora brister i schizofrenivården

oktober 20, 2022

Landets schizofrenivård får underkänt av Socialstyrelsen, som gjort en nationell utvärdering. De regionala skillnaderna är stora och alldeles för få följer de nationella riktlinjerna. »Det är verkligen för bedrövligt«, säger Thomas Lindén, … Läs mer

Till styrelsen, ordförande och kanslichefer

oktober 12, 2022

Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer och kansliet Vill ditt förbund vara med och bidra i ett gemensamt påverkansarbete som handlar om att förbättra privatekonomin för personer med funktionsnedsättning? Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen och … Läs mer

Janssen – Nyhetsbrev september 2022

oktober 12, 2022

I detta nyhetsbrev från Janssen sammanfattar vi några av våra nyheter. Vi har släppt ett nytt avsnitt av Vi forskar för livet! På Janssen är vi måna om att lära oss mer om … Läs mer

Civilsamhällets omvärldsbevakning

oktober 12, 2022

Forum: ”Vi förväntar oss att den nya regeringen står upp för civilsamhällets självklara plats i demokratin”  En intensiv valrörelse är över och Moderaterna väntas bilda regering med stöd av Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Vilka konsekvenser … Läs mer

Studiebesök till arbetsintegrerade sociala företag

oktober 12, 2022

Hej! Jag är med och arrangerar studiebesök per buss 28 sep och 26 okt till arbetsintegrerade sociala företag, ASF. RSMH och IFS har gamla stolta traditioner av att tidigare varit med i … Läs mer

Tog medias valrapportering upp de frågor som är viktigast för dig?

oktober 12, 2022

Hej! Igår publicerade vi en enkät på sociala medier och på vår hemsida. Enkäten vänder sig till personer som lever med funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom och ställer frågor kring valrapporteringen i media … Läs mer

Funktionsrätt Sverige kommer alltid att stå fast vid alla människors lika värde

oktober 12, 2022

Med detta uttalande vill vi tydliggöra att Funktionsrätt Sveriges värdegrund är de mänskliga rättigheterna och som de förtydligas i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Vi kommer aldrig att vika … Läs mer

Web-baserat beslutsstöd för samla information om cancer

oktober 12, 2022

Hej, Vi är forskare i ett projekt som syftar till att ta fram ett web-baserat beslutsstöd och som kommer att samla information om cancer och screening med möjlighet att kommunicera med professionella … Läs mer

Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd

oktober 12, 2022

Funktionsrätt Sverige fick in många namnförslag och intresset var stort men vi har utsett följande personer att sitta i Myndigheten för delaktighets funktionshindersråd: Ordinarie: Astma- och allergiförbundet: Marie-Louise Luther Neuroförbundet: Kerstin Kjellin … Läs mer