Senaste nyheter

Utan rätt behandling riskerar unga med svår psykisk sjukdom att dö

februari 16, 2024

Vi har funnit flera oroande tecken på att diagnostik och behandling av ungdomar som lider av svår psykisk sjukdom inte sker på bästa sätt. Det riskerar att orsaka onödigt lidande och död, … Läs mer

Vill du bli intervjuad på engelska?

februari 12, 2024

Vill du berätta på engelska om dina erfarenheter av att ha en psykossjukdom eller vara anhörig? Den europeiska organisationen EUFAMI och forskningsprojektet FAMILY (www.family-project.eu) söker personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa … Läs mer

Syns funkiskonsten? en lägesrapport

februari 9, 2024

Föreningen Funkibator har undersökt hur svenska kommuner och regioner arbetar med funkiskonst i det offentliga rummet. Det vill säga konst som visar personer med funktionsnedsättningar eller tematik relaterad till detta. Undersökningen visar … Läs mer

Var med i en digital fokusgrupp om bemötande

februari 8, 2024

På psykologiska institutionen vid Lunds universitet bedrivs just nu ett forskningsprojekt där man vill undersöka bemötandebrister inom vuxenpsykiatrin. Inom projektet har man tidigare undersökt hur vanligt det är att vårdpersonal ser och/eller … Läs mer

Poddavsnitt om språkets makt i psykiatrin

januari 28, 2024

Hur pratar personalen om patienterna på ronder och vid överlämningar mellan arbetspass? Vad fokuserar de på när de ska beskriva hur behandlingarna fungerar? Det har Kristina Eivergård skrivit en doktorsavhandling om. Hon … Läs mer

Debattartikel: vården sviker människor med psykiska funktionsnedsättningar

januari 27, 2024

Det är mycket svårare för personer med psykiska funktionsnedsättningar att få rätt vård och behandling. Det skriver Schizofreniförbundet.s ordförande Åsa Konradsson Geuken och Anki Sandberg, ordförande i Riksförbundet Attention, i en debattartikel … Läs mer

Mats Konradsson vinnare i “The vibrant mind”

januari 25, 2024

Efter en omröstning i hela Europa och bedömning från en jury står det klart att Mats Konradsson, medlem i Schizofreniförbundet, är en av vinnarna i konsttävlingen “The vibrant mind”. Som vinnare kommer … Läs mer

Svara på en enkät: hur ser dina livsvillkor ut?

januari 24, 2024

Hur ser livsvillkoren ut för personer med psykisk ohälsa och för deras anhöriga? Hjälp NSPH kartlägga detta genom att svara på en enkät med särskilt fokus på ekonomi. Du kommer till enkäten … Läs mer

Konferens om schizofreni 24-25 april

december 28, 2023

En konferens speciellt tillägnad schizofreni – fokus på aktuell forskning, bemötande och behandlingsmetoder. Den 24-25 april håller SIFU och Schizofreniförbundet en konferens om schizofreni i Stockholm eller på distans. Moderator är Schizofreniförbundets … Läs mer

Rösta på din favoritkonstnär!

december 22, 2023

The Vibrant Mind är ett europeiskt projekt som är dedikerat till att stärka individer som lever med psykiska hälsoproblem genom den uttrycksfulla kraften i konst. Det här projektet skapar en plattform där … Läs mer