Senaste nyheter

Nyhetsbrev från Janssen – Vi forskar för livet

oktober 12, 2022

I detta nyhetsbrev från Janssen sammanfattar vi några av våra nyheter. Vi har släppt tre nya avsnitt av Vi forskar för livet! På Janssen är vi måna om att lära oss mer om … Läs mer

Valfrågan om rätten till arbete

oktober 12, 2022

Hej! Denna vecka driver vi som ni vet kampanj kring valfrågan om rätten till arbete. Idag skriver vi debatt i Dagens Arena om behovet av stöd för att personer med funktionsnedsättning ska … Läs mer

Till Nätverket för styrning och ledning av psykiatrin

oktober 6, 2022

De nationella kvalitetsregistren är viktiga instrument för att kvalitetssäkra den psykiatriska vården. För att kunna styra rätt i dessa komplexa system och att skapa lärande vårdsystem måste det finnas oberoende data. Det … Läs mer

EPF COVID-19 Survey – Your Input is Needed!

september 12, 2022

Dear Members, Our friends at EPF (European Patients’ Forum), have released a call on a follow-up survey from one conducted by the organisation between September to October 2020 (the report is available here). … Läs mer

Guldkant på tillvaron

september 6, 2022

En utlysning till Schizofreniförbundets enskilda medlemmar och/eller lokalföreningar Schizofrenifonden utannonserar en riktad utlysning till våra medlemmar och/eller lokalföreningar som vi valt att kalla: ”Guldkant på tillvaron”. Denna utlysning är tänkt att uppfylla … Läs mer

EUFAMI – News – Hearing Loss and Mental Health Campaign #ListenUp

september 6, 2022

On 9th September 2021, the Hearing Health Forum EU, alongside the European Federation of Hard of Hearing People (EFHOH), the European Network for Workplace Health Promotion (ENWHP), the European Federation of Associations of Families of People with Mental Illness (EUFAMI)… … Läs mer

Undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år

september 6, 2022

NSPH Riks genomför nu en undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och som har insatser från till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst eller andra kommunala insatser, … Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 – Paneldebatt med riksdagspartierna

september 6, 2022

Se hela nyhetsbrevet nr 6. Se nyhetsbrevet här: https://gansub.com/t/v/4_MDQ3Mzk2NTU4MTM=/

Vägen till ökad tillgänglighet

september 6, 2022

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22) – ” Tillgänglighetsdelegationen” Funktionsrätt Sverige har mottagit följande remiss: Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens … Läs mer

I Funktionsrätt Sveriges valenkät

september 6, 2022

I Funktionsrätt Sveriges valenkät svarar alla partier utom Socialdemokraterna och Moderaterna ja på frågan om de vill stärka lagstiftningen så att personer med funktionsnedsättningar skyddas mot hatbrott, på jämlik grund med andra diskrimineringsgrunder. I … Läs mer