STUDIEPROGRAMMET CONNEX

STUDIEPROGRAMMET CONNEX

Som du kanske vet påverkar schizofreni människors psykiska hälsa på olika sätt. Både humör och beteende
kan påverkas. Hur en person tänker, kommer ihåg saker och till exempel klarar av att koncentrera sig kan
också påverkas. Läkare kallar detta ”nedsatt kognitiv förmåga”. Detta kan göra det svårt att:

  • Minnas var du har lagt något
  • Läsa en bok eller vara uppmärksam när du ser en film
  • Räkna ut rätt växel när du betalar med pengar för något
  • Planera dina resor så att du kommer fram i tid

Det finns inga mediciner för nedsatt kognitiv förmåga i samband med schizofreni. Därför kommer forskare att
genomföra CONNEX – ett kliniskt studieprogram som undersöker om ett studieläkemedel som heter Iclepertin
kan förbättra den kognitiva förmågan hos personer med schizofreni.

Denna studie jämför effekterna av studieläkemedlet med placebo. Placebo är en tablett som ser ut som
studieläkemedlet men innehåller inte någon aktiv medicin. Om du deltar i CONNEX, kan du få
studieläkemedlet eller placebo.

VEM KAN DELTA?
CONNEX-teamet söker nu personer (och studiepartners) som kan delta i studieprogrammet. För att kunna
delta behöver man:

Vara 18 till 50 år

Ha diagnostiserats med schizofreni

Ha tagit samma läkemedel mot schizofreni i minst tre månader

Uppleva svårigheter att komma ihåg saker, att koncentrera sig på uppgifter eller samtal, eller
organisera saker man behöver göra

Kunna komma på några av studiebesöken tillsammans med någon som de träffar och pratar med
regelbundet (denna person kommer att vara en officiell ”studiepartner”)

Om du vill lära dig mer om studieprogrammet CONNEX kan du kontakta studieteamet med hjälp av
kontaktuppgifterna nedan eller fråga din läkare om mer information.

Kontaktuppgifter till studieteamet i Helsingborg
Psykiatriska universitetskliniken, Romares väg, Helsingborg

Mejl:
jonas.eberhard@med.lu.se
Telefon: 042-406 27 70

Kontaktuppgifter till studieteamet i Uppsala
Akademiska sjukhuset i Uppsala, Psykosmottagning B

Mejl:
anna.u.lothman@akademiska.se eller asa.erkers.schultz@akademiska.se
Telefon: 018 – 611 87 85 (psykosmottagningen)

Inlagd i kategori: