Schizofreniförbundets nya ordförande – Åsa Konradsson Geuken

Under Schizofreniförbundets kongress så valdes Åsa Konradsson Geuken till ordförande. Åsa har funnit sitt kall i livet sedan hennes bror insjuknade i schizofreni. Åsa är anställd som universitetslektor och är docent i farmakologi vid Uppsala Universitet, där hon bedriver forskning inom fältet för schizofreni och har stor nytta av erfarenheterna med sin bror. Utöver hennes arbete vid Uppsala Universitet så har hon även ett stort samhällsengagemang som rör frågor kring schizofreni och mental hälsa. Åsa har suttit som styrelseledamot i Schizofreniförbundet de sista 8 åren och har även en plats som ledamot i styrelsen för Center for Women’s Mental Health (WOMHER) och är medlem av styrgruppen i det nationella nätverket för patienter med nydebuterad psykos (NNNP). Sommaren 2021 blev Åsa invald som styrelseledamot i European Federation of Associations of People With a Mental Illness (EUFAMI) och har med detta nu möjlighet att driva sina hjärtefrågor även på Europanivå. Genom sitt företag ”Lecturing Minds Stockholm” föreläser Åsa med ett fokus på att sprida fakta och kunskap om schizofreni, anhörigskap, livskvalitet och behandling. Sist men inte minst, så har Åsa tillsammans med psykiatrikerna Sten Friberg och Ylva Wächter, givit ut en populärvetenskapligt skriven bok om schizofreni med titeln: ”Schizofreni-livet med en psykossjukdom”.

Inlagd i kategori: