Stadgar

Ladda ner våra stadgar >>

Stadgarna för distrikt finns i paragraferna 17 – 28. I inledningen till § 17 finns en rad för att fylla i namnet distriktet. § 18 beskriver den organisatoriska omfattningen ett (eller flera) regioner (landstingsområden t ex Stockholms läns landsting) samt säte i. (OBS! gammal beteckning, då landsting ej längre finns).

Stadgarna för förening är paragraferna 29 – 38. I inledningen till § 29 finns rader för föreningens namn. (Intresseföreningen för personer med schizofreni och liknande psykoser, Schizofreniföreningen). § 30 beskriver den organisatoriska omfattningen en eller flera kommuner. Med ”säte” menas den ort där föreningen är registrerad hos Skatteverket.

file0002119503521_humla_low