Organisation

file0001176389927_bi_low

Schizofreniförbundets högsta beslutande organ är kongressen som består av företrädare från medlemsföreningarna.

Förbundet tillhör svensk funktionsrättsrörelse och är medlem i Funktionsrätt Sverige samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).

På europeisk nivå ingår förbundet i European Federation of Associations of Families of people with Mental Illness (EUFAMI).