Särskild utredare ska se över insatser vid samsjuklighet

Regeringen tillsätter en särskild utredare för att se över hur insatser för personer med samsjuklighet med missbruk och beroende och annan psykiatrisk diagnos kan ske mer samordnat. Utredaren ska bland annat föreslå hur ansvaret kan samlas hos en huvudman. Särskild utredare blir Vårdförbundets nuvarande kanslichef och regeringens tidigare psykiatrisamordnare Anders Printz.

Inlagd i kategori: