Medicinvetarna #46: Vad är schizofreni?

Lena Flyckt har ägnat en stor del av sin karriär åt att forska på och arbeta med patienter som drabbats av schizofreni och hon har intresserat sig för sjukdomen uppkomst. Hon var tidigare prioriteringsordförande för socialstyrelsens nationella riktlinjer för behandling av schizofreni, både antipsykotisk läkemedelsbehandling och psykosociala insatser. Här är hon med i Medicinvetarnas Podcast.

Inlagd i kategori: