Remissvar från Funktionsrätt om “God och nära vård”

Funktionsrätt har avgivit ett remissvar på Statens Offentliga Utredning 2020:19 angående en god och nära vård.

Inlagd i kategori: