Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

ögon-beskuren-v2jpg

Stöd oss!

Schizofrenifonden är en del av Schizofreniförbundets verksamhet som granskas av Svensk Insamlingskontroll.

Fondens ändamål är att ekonomiskt stödja insatser som främjar de drabbades hälsa samt deras sociala, ekonomiska, politiska och yrkesmässiga intressen.

PR-byrå samlar information om föreningar

Av Maria Nyström | mars 18, 2024

Via varumärket FOKUS Patient gör PR-byrån Public Affairs en enkät för att samla in information om olika typer av patient- och diagnosföreningar i Sverige. Enkäten tar ca 10-20 minuter att fylla i, med frågor som bland annat berör följande: Hur ser ekonomin ut för nätverk, grupper och organisationer? Hur når man ut med sina budskap? … Läs mer

Debattartikel: orimligt att lägga ner Allmänna Arvsfonden

Av Maria Nyström | mars 18, 2024

Totalt bidrar Allmänna arvsfonden med cirka 800 miljoner kronor om året till unga, personer med funktionsnedsättningar och äldre. Att avveckla Allmänna arvsfonden vore ett hårt slag mot de målgrupperna och mot många samhällsbärande verksamheter och arenor som möter deras behov, skriver bland annat Nicklas Mårtensson, ordförande i Funktionsrätt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet. … Läs mer

Erbjud läkemedel mot schizofrenibehandlingens biverkningar!

Av Maria Nyström | mars 14, 2024

Det skriver Lennart Lundin, förste vice ordförande i Schizofreniförbundet, i en debattartikel i Dagens Medicin. Läkemedel som påverkar metabolt syndrom måste omedelbart bli tillgängliga för patientgruppen som behandlas med antipsykotiska läkemedel. Läs Lennarts debattartikel här.

Inbjudan till EUFAMIs kongress 21-22 juni, Vilnius

Av Maria Nyström | februari 27, 2024

Den 21-22 juni har Schizofreniförbundets europeiska paraplyorganisation EUFAMI sin kongress i Litauens huvudstad Vilnius. Program för kongressen och anmälningsformulär hittar du via länkar nedan. Bland talarna på kongressen finns Ledia Lazeri, Europaansvarig för frågor om psykisk hälsa inom WHO, samt Silvana Galderisi, professor i psykiatri vid universitetet i Kampanien, Italien.   Länk till programmet: https://eufami.paddlecms.net/sites/default/files/2024-02/EUFAMI_LSPZGB%20Congress_Preliminary%20information_short_provisional.pdf?fbclid=IwAR03xEapRt4pKoIh-Cd8dki2Afu_Dcoo_p0jRksKJ0v332NayX2BebP7L3Q … Läs mer

IFS Trelleborg

Mail: loleif@hotmail.com