Ge en minnesgåva.

Hedra minnet av en närstående genom att skänka en minnesgåva. Förhandsgranska ditt minnesbrev och välj om det ska skickas via e-post eller brev.

Hedra minnet av en närstående eller vän genom att ge en gåva till Schizofrenifonden. Vi skickar ett fint minnesblad med önskad text till den adress som du uppger. Det är viktigt att du är ute i god tid innan begravningsdatumet så att vi hinner skicka minnesbrevet med posten. Om du är osäker kontaktar du Schizofreniförbundet.

Schizofrenifonden befrämjar forskning och andra verksamheter som berör personer med schizofreni och liknande psykossjukdomar samt deras anhöriga. Din gåva är mycket viktig för vår målgrupp.


Senast uppdaterad 01 december 2020