Funktionsrätt Sverige remissvar Samsjuklighetsutredningen SOU 2021 93

Funktionsrätt Sverige är en samarbetsorganisation för 50 funktionsrättsförbund som tillsammans representerar cirka 400 000 medlemmar. Vårt arbete grundar sig på mänskliga rättigheter när vi driver medlemmarnas funktionsrätt – rätten att fungera i samhällslivets alla delar på lika villkor. Vårt mål är ett samhälle för alla.

För ladda ned och se hela PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: