Var med och påverka framtidens forskning genom att svara på SBUs enkät

Målet med enkäten är att belysa prioriterade forskningsfrågor gällande vård och stöd vid allvarliga psykiska sjukdomar eller allvarliga psykiska tillstånd (benämns även som svåra psykiska sjukdomar eller svåra psykiska tillstånd). Genom att lyfta de frågor som personer som själva lever med svåra psykiska sjukdomar eller tillstånd, deras närstående, vård- och stödpersonal så kan forskningsfinansiärer och forskare bli uppmärksammade på högt prioriterade forskningsbehov. Resultatet kan också utgöra underlag till verksamhetsföreträdare och myndigheter om vilka kunskapssammanställningar som är angelägna att genomföra.
För att kunna svara på enkäten kan du till exempel:

  • Själv ha egen erfarenhet som patient inom psykiatrisk vård
  • Vara anhörig/närstående till någon med allvarlig psykisk sjukdom/ allvarligt psykiskt tillstånd
  • Arbeta inom psykiatrisk vård eller inom socialtjänsten
  • Forska inom området
  • Annan koppling, till exempel arbete inom patient/brukarorganisation, professionsorganisation, ideell organisation eller myndighet.

Läs hela Infobladet i PDF – Klicka här!

Inlagd i kategori: