Till styrelsen, ordförande och kanslichefer

Till styrelsen, ordföranden, kanslichefer och kansliet

Vill ditt förbund vara med och bidra i ett gemensamt påverkansarbete som handlar om att förbättra privatekonomin för personer med funktionsnedsättning?

Sverige har ratificerat Funktionsrättskonventionen och medgett att personer med funktionsnedsättning har rätt till en tillfredsställande levnadsstandard och ständigt förbättrade levnadsvillkor. Trots det har personer som uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning på garantinivån svårt att klara sina vardagsutgifter. Alltför många är beroende av bidrag från anhöriga eller från kommunens försörjningsstöd.

I rapporten ”Respekt för rättigheter”, föreslår civilsamhället att garantinivån behöver höjas och indexeras mot löneutvecklingen. Att det sker är viktigt, men eftersom en höjning riskerar att delvis ätas upp av kostnader för god man och avgifter för kommunal omsorg behövs även ett helhetsgrepp tas om den ekonomiska situationen. Ekonomin för personer med funktionsnedsättning omgärdas idag av ett osammanhängande lapptäcke av avgifter och ersättningar som inte ger ett tillräckligt skydd. Bland dessa finns sjukförsäkringen, merkostnadsersättningen, avgifter för hjälpmedel, försörjningsstöd med mera.

Vill ditt förbund vara med och bidra i ett gemensamt påverkansarbete som handlar om att förbättra privatekonomin för personer med funktionsnedsättning, anmäl ert intresse till Annica Nilsson, intressepolitisk utredare på Funktionsrätt Sverige. Klustret kommer inte att arbeta med frågor som handlar om arbetsmarknaden, inte heller frågor om sjukförsäkringen med undantag för ersättningsnivåer.

Förutsättningarna för ett fungerande klustersamarbete är att de som är med kan avsätta tid, har engagemang, kunskap och är villiga att aktivt bidra i det gemensamma arbetet i klustren. Vi ser gärna såväl tjänstepersoner som förtroendevalda i våra kluster.

Med vänliga hälsningar

Annica Nilsson
Intressepolitisk utredare

Inlagd i kategori: