Janssen – Nyhetsbrev september 2022

I detta nyhetsbrev från Janssen sammanfattar vi några av våra nyheter. Vi har släppt ett nytt avsnitt av Vi forskar för livet!

På Janssen är vi måna om att lära oss mer om aktuella ämnen som rör svenska patienter och svensk hälso- och sjukvård. Vi strävar efter, att i samverkan med myndigheter och andra aktörer, hitta nya sätt att skapa värde för svenska patienter och det svenska samhället. Vi deltar i det offentliga samtalet kring life science-frågor och med vår podd hoppas vi kunna bidra till både förbättring och förändring för patienternas bästa. Du hittar Vi forskar för livet i din podd-app eller här.

Avsnitt: 14
Titel: Förutsättningar för kliniska prövningar

Gäst: I detta avsnitt träffar vi Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård vid SKR, och Marie-Louise Hänel Sandström (M), läkare och ledamot i Rifo samt ersättare i socialutskottet

Lyssna: I din podd-app eller via vår hemsida.

För oss på Janssen är klinisk forskning ett av våra huvudområden. En mycket viktig del av den kliniska forskningen är de kliniska prövningar som utförs inom vården. Kliniska prövningar är undersökningar som studerar effekten av nya läkemedel eller andra behandlingar genom kontrollerade prövningar på friska eller sjuka människor. Resultat från kliniska prövningar bör innebära att patienten får ta del av innovationer och att vården kontinuerligt utvecklas. Samtidigt så har antalet kliniska läkemedelsprövningar minskat med 43 procent mellan 2007-2020.

Regeringen vill att fler prövningar som bedrivs i samarbete med näringslivet ska ske i Sverige. Men har vi rätt förutsättningar för detta? Vad krävs för att vi ska få fler företagsinitierade kliniska studier till Sverige? Och får verkligen patienterna ta del av forskningsresultaten?

Om detta ska vi samtala med Emma Spak som är sektionschef för hälso- och sjukvård vid SKR, och Marie-Louise Hänel Sandström (M), läkare och ledamot i Rifo samt ersättare i socialutskottet. Häng med och hör vad de har att säga om förutsättningarna för kliniska prövningar inom den svenska vården!

Janssen vill vara en tydlig röst och ledande aktör som bidrar till den svenska hälso- och sjukvårdens utveckling

Vikten av att satsa på klinisk forskning – Janssen vill vara med och bidra

”Dagens sjukvård är gårdagens forskning och dagens forskning är morgon-
dagens standardbehandlingar inom hälso- och sjukvården.” Så står det i den nationella strategin för Life science. En mening som enkelt beskriver vikten av att vi satsar på klinisk forskning.

Kliniska prövningar är viktigt för patienten och vården i stort. Det gäller inte minst förutsättningar för vården som drivande i arbetet kan skapa bättre förutsättningar till kompetensutveckling. Vi vet att patienterna får snabbare tillgång till nya behandlingar om vi har patienter med i kliniska studier om de pågår i Sverige.

Vi på Janssen vill att forskningsfrågan prioriteras av den nya regeringen. Det behöver avsättas mer resurser, vi behöver fler forskningssjuksköterskor och företagsinitierad forskning måste värderas högre. Det behövs en tydlig handlingsplan för hur vi kommer vidare.

Vi på Janssen kan bidra till att fler studier faktiskt bedrivs på svenska sjukhus.

Effektiv och jämlik vård

Den medicinska utvecklingen och introduktionen av nya läkemedel innebär att vi kan erbjuda behandling för allt fler patienter och allt högre upp i åldrarna. Utvecklingen av nya läkemedel för sjukdomar där vi tidigare saknat behandling är nödvändig och positiv och det finns en stor förväntan hos patienter.

I läkemedelsstrategin står det också att vi ska ha en jämlik tillgång till nya avancerade behandlingar. En jämlik tillgång till läkemedelsbehandling är en förutsättning för att sjukvården ska kunna leva upp till målet om jämlik vård. Idag tar introduktionen av nya läkemedel alldeles för lång tid och de som drabbas är patienterna. Vi vill gärna vara med i arbetet för att hitta en lösning där innovationer på ett optimalt sätt godkänns och kommer patienterna till del.

Om du har några önskemål på ämnen eller gäster till podden, hör gärna av dig till mig!
Vänliga hälsningar,
Erika Siljebrand Kruse
Public Affairs Lead vid Janssen
ekruse1@its.jnj.com
Följ oss på Twitter och LinkedIn: Janssen Sverige
Inlagd i kategori: