Regeringen utreder bättre stöd till anhöriga

Anna Tenje, Äldre- och socialförsäkringsminister
Foto: Christian Pohl AB/Regeringskansliet

Stödet till anhöriga från bl.a. kommunen är inte anpassat efter anhörigas behov, och ibland finns inget anhörigstöd. Nu har regeringen tillsatt en utredning som ska föreslå hur anhörigstödet ska förbättras. Utredare är Gunilla Malmborg, departementsråd på Socialdepartementet. Utredningen ska lämna sina förslag den 1 september 2024.

Inlagd i kategori: