Hela familjen behöver stöd vid kontakter med psykiatrin

Barn som är anhöriga till patienter inom vuxenpsykiatrin mår sämre psykiskt jämfört med barn i allmänhet. Men genom användning av förebyggande interventioner kan risken för att barnen själva utvecklar psykisk ohälsa minskas. Det visar en ny avhandling av psykologen Lina Wirehag Nordh från Göteborgs universitet. Sedan 2010 säger hälso- och sjukvårdslagen att personal inom sjukvården särskilt ska beakta barns behov av information, råd och stöd när en förälder har ett psykiatriskt tillstånd. Trots det är det få familjer som får den typ av stöd som studerats i avhandlingen: Beardslees familjeintervention och “Föra barnen på tal”.

Inlagd i kategori: