Pressmedelande från Funktionsrätt Sverige

”Vi kan se en tydlig tillbakagång på flera områden”, säger Elisabeth Wallenius. ”Det handlar exempelvis om tillgång till vård – och omsorg, LSS-insatser, fungerande utbildning och ekonomisk trygghet. Coronapandemin är ett stresstest som blottlägger och fördjupar redan befintliga sprickor i hur Sverige lever upp till konventionen.”

Läs pressmedelandet här

Inlagd i kategori: