”Forskare söker svar på immunsystemets roll vid schizofreni”

”Genom vår studie vill vi undersöka om det finns stöd för att immunsystemet spelar en roll i uppkomsten av schizofreni hos vissa individer.Vidare är vår förhoppning att kunna hitta ett nytt behandlingsalternativ till de patienter som inte upplevt effekt av de antipsykotiska behandlingar som idag finns att tillgå, en grupp där vi tror att immunsystemet är överaktiverat. På detta sätt lindra lidande och förbättra livskvalitén för denna patientgrupp och deras anhöriga.

Läs Åsa Konradsson Geukens intervju med forskargruppen här>>

 

Inlagd i kategori: