Den nya regeringens positiva budskap om funktionsrätt fördunklas…

Formuleringar i regeringsförklaringen om större betoning på funktionsrätt i politiken och satsningar på jämlik och tillgänglig vård är positiva. Tyvärr fördunklas detta av förslag i Tidöavtalet som påverkar personer som saknar medborgarskap i Sverige. ”Som det verkar riskerar personer med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning som saknar svenskt medborgarskap, att helt eller delvis utestängas från en rad rättigheter, som exempelvis personlig assistans.”, säger Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson.

Funktionsrätt Sveriges grund är FN:s funktionsrättskonvention och vi är glada över att vårt hårda arbete för dessa frågor givit så stor effekt.

Vi välkomnar formuleringen i regeringsförklaringen om att personer med funktionsnedsättning ska kunna vara fullt delaktiga i samhället utan att utsättas för diskriminering, att funktionsrättsperspektivet ska integreras i fler politik- och samhällsområden och att ett statligt helhetsansvar för personlig assistans inom ramen för LSS ska övervägas.

Läs mer hos Funktionsrätt Sverige – Klicka här!

Inlagd i kategori: