Inbjudan till digitalt möte om EU och funktionsrätt den 14 november

Hejsan!

Våren 2023 är Sverige ordförande i Europeiska unionens råd. Ordförandeskapet innebär att Sverige under sex månader ska planera och leda arbetet i rådet. Trots att EU fattar många beslut som får direkt betydelse i Sverige är det få som känner till arbetet som pågår i Bryssel. Du kanske känner till tillgänglighetslagar för offentlig och privat sektor men det handlar om många fler frågor. Funktionsrätt Sverige bjuder därför in till ett digitalt möte om EU och funktionsrätt som en del i vårt uppdrag att stärka funktionsrättsperspektiv under ordförandeskapet.

Medverkande från EU-kommissionen, Europaparlamentet, funktionsrättsrörelsen och Regeringskansliet.

 Tid: 14 november 10.45 – 11.45

Plats: Zoom

Målgrupp: Funktionsrättsorganisationer, myndigheter och privata aktörer – kort sagt alla som är intresserade av EU och funktionsrätt

Hålltider, mer information och anmälan: https://funktionsratt.se/om-oss/kalendarium/eu-och-funktionsratt/.

 Sista anmälningsdag är den 12 november 2022.

Frågor: Kontakta Erika Hudson erika.hudson@funktionsrätt.se.

Sprid gärna information till fler i dina nätverk som kan vara intresserade!

Hoppas vi ses den 14 november!

Med vänliga hälsningar,
Erika Hudson

Inlagd i kategori: