De galna systrarna

I den här boken berättar fyra kvinnor mycket öppet och med stor inlevelse om sina upplevelser kring att ha ett syskon som drabbats av en psykossjukdom. Kvinnorna talar om svåra känslor som ilska, skuld och utsatthet, men som en röd tråd genom berättelserna löper samtidigt
deras stora empati och kärlek till sina syskon.

Boken är i första hand tänkt för syskon och andra anhöriga, men är intressant för alla dem som kommer i kontakt med personer som har psykisk sjukdom.

Pris: 145 kronor

Beställ boken hos anita.bogle@schizofreniforbundet.se

Författare: Ann Wikström

Illustratör: Jonas Odell

Förlag: Schizofreniförbundet

Omslag och grafisk form: Erika Larsson

Omslagsbild: Morguefile

ISBN: 978-91-633-8620-6

Bindning: limhäftat med flikar

Omfång: ca 121 sidor

Utkom: 2011