Vår son har Schizofreni

Bild-Vår-son-har-schizofreni

Boken bygger på personliga intervjuer med 17 föräldrar ur 10 familjer.

Pris: 100 kronor

Beställ boken hos office@schizofrenforbundet.se

Författare: Marie Ahnlund, Ingrid Rosén, Lennart Lundin

Grafisk form: ProMedicus, Lund

Omslagsfoto: Anders Holmqvist, Lund

Finns i begränsad upplaga.

Bindning: Inbunden

Omfång: 73 sidor

Utkom: 1999