Undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år

NSPH Riks genomför nu en undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och som har insatser från till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst eller andra kommunala insatser, detta då NSPH vill förbättra stödet till unga.

Hej Schizofreniförbundet!

NSPH Riks genomför nu en undersökning som riktar sig till unga mellan 15–25 år med psykisk ohälsa/funktionsnedsättning och som har insatser från till exempel hälso- och sjukvård, socialtjänst eller andra kommunala insatser, detta då NSPH vill förbättra stödet till unga.

Vi har tagit fram en enkät som syftar till att samla in vilka behov av stöd och insatser som finns, inom vilka arenor stödet behövs och hur unga kan bli mer delaktiga i sin situation. Enkäten består av 18 frågor och de unga är självklart anonyma och bestämmer själva hur mycket de vill dela med sig av.

Vi vore mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss att nå unga genom att sprida enkäten i era sammanhang, t.ex. till medlemmar, lokalföreningar och/eller sociala medier. Jag bifogar en informationsflyer men enkäten nås även via länk och QR-kod nedan:

https://forms.office.com/r/80AZHsehhz
QR-kod för Enkät om stöd till unga med psykisk ohälsa (2).png

Hör gärna av er till mig eller Zarah Melander (zarah.melander@nsph.se) om ni har frågor eller funderingar.

Stort tack för hjälpen!

Inlagd i kategori: