Projektet Flickan Mamman och Demonerna

Tillbaka >>

Vill du ha kontakt med projektet, mejla till flickan@schizofreniforbundet.se

Filmen i centrum för miljonstöd

Flickan Mamman och Demonerna står i centrum för ett projekt som erhållit 7,4 miljoner sek i stöd från Allmänna Arvsfonden. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för att lokalt kunna hjälpa barn i familjer där en eller båda föräldrarna har schizofreni eller annan psykossjukdom.

Nu ska Flickan Mamman och Demonerna ingå i en stor kampanj för att stödja barn som lever med en psykiskt instabil förälder. Projektet kommer att börja i ett antal kommuner för att sedan spridas över hela landet. Projektet som sträcker sig över tre år har erhållit 7,4 miljoner i stöd från Allmänna Arvsfonden.

Projektet kommer att utgå från Suzanne Ostens film Flickan Mamma och Demonerna och skapa pedagogiska verktyg med den som grund. Projektet planerar att ta fram gemensamma utbildningar för olika yrkeskategorier som möter barn, bland annat inom skola, socialtjänst, polis och psykiatri. Arbetet kommer att drivas av Schizofreniförbundet i samarbete med Suzanne Osten samt filmens produktionsbolag Fundament Film Stockholm och producent Agneta J Bergenstråhle.
 -Överallt kommer människor fram till mig och säger att de önskat att de fått se den här filmen som barn. Barn tycker att filmen är spännande, läskig och rolig, berättar Suzanne Osten.

Flickan Mamman och Demonerna fortsätter parallellt att turnera världen över på festivaler och hyllas av såväl barn som vuxna.  Filmen går nu också upp som skolbio i Sverige och snart visas den vidare i Norden, först ut på biografer i Danmark.

- Det är ju inte minst en spännande och vacker berättelse om hur man överlever en galen förälder. Det kan säkert många barn känna igen sig i, säger Erik Uddenberg, som tillsammans med regissören Suzanne Osten skrivit manus.

Flickan Mamman och Demonerna är tillåten från 11 år men kan också ses från 7 år i målsmans sällskap.

Text: Johanna Strand Foto: Sara P Borgström