Nytt projekt om föräldraskap på lika villkor

Våren 2024 startar Föräldraskap på lika villkor – ett projekt som Funktionsrätt Sverige driver i samverkan med RFSU och med stöd av Allmänna Arvsfonden. Projektet kommer att ta fram en webbutbildning om rätten till ett likvärdigt föräldraskap för personer med fysisk funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Den nya projektet bygger på kunskap från det tidigare samarbetsprojektet “Min sexualitet – min rätt”.

Läs mer om projektet här.

Inlagd i kategori: