Funktionsrätt Sverige besökte Socialdepartementet och Tobias Gerdås

Under onsdagsförmiddagen besökte Funktionsrätt Sverige Socialdepartementet och träffade statssekreterare Tobias Gerdås för att diskutera behovet av att höja statsbidraget till funktionsrättsrörelsen.

Hej!

Under onsdagsförmiddagen besökte Funktionsrätt Sverige Socialdepartementet och träffade statssekreterare Tobias Gerdås för att diskutera behovet av att höja statsbidraget till funktionsrättsrörelsen.

Statsbidraget har urholkats under 15 års tid, vilket har medfört försämrade förutsättningar för rörelsens arbete. Det är särskilt problematiskt eftersom funktionsrättsrörelsen från och med i år har ett utökat uppdrag som aktiv part i arbetet med uppföljning av regeringens funktionshinderstrategi. Funktionsrätt Sverige vill att statsbidraget fördubblas för att åter harmonisera med lönenivån som gällde vid revisionen år 2000. Vi vill också att bidraget säkras via inflationsuppräkning och att kompensation ges för nytillkomna organisationer. Funktionsrätt Sveriges arrangerade partisamtal under mars och april. Då svarade sju av åtta riksdagspartier att de är positiva till höjda statsbidrag till funktionsrättsrörelsen.

Vid Funktionsrätt Sveriges möte med Socialdepartementet medverkade Leif Degler, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Anki Sandberg, Riksförbundet Attention, Funktionsrätt Sveriges generalsekreterare Nicklas Mårtensson och Elisabeth Wallenius, ordförande för Funktionsrätt Sverige.

Nyheten finns via den här länken:
https://funktionsratt.se/mote-med-socialdepartementet-om-statsbidraget/

Dela gärna via era egna kanaler!

Inlagd i kategori: