Forska i Sverige för hälsa och välstånd

Psykisk ohälsa omfattar både psykisk sjukdom och psykiska besvär som leder till nedsatt välbefinnande och som påverkar det dagliga livet.
Diagnoser som omfattas är exempelvis depression, ångestsyndrom och schizofreni skriver Forskar i Sverige

Inlagd i kategori: